Ogólnopolskie uroczystości upamiętniające żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego - ofiary wywózki do łagrów NKWD na terenie Związku Sowieckiego przebiegały zgodnie z planem.

17 listopada br. miały miejsce trzy wydarzenia:

 1. Przy pomniku DLA PAMIĘCI... KU PRZESTRODZE odbyła się uroczystość patriotyczna, której istotnym elementem był apel pamięci odczytany przez ppor. Piotra Nowickiego i salwa honorowa.

  Głos zabrali w kolejności: Prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków Pani Dorota Adach, Poseł na Sejm RP Pan Przemysław Czarnek, p.o. Wojewody Lubelskiego Pan Robert Gmitruczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Sebastian Trojak. Liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Uroczystość prowadził przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin Pan Zdzisław Niedbała.
 1. W Kościele pw. Miłosierdzia Bożego została odprawiona koncelebrowana, uroczysta Msza św. w intencji byłych więźniów łagrów NKWD i ich rodzin. Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. prof. Edward Walewander. Oprawę mszy św. przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.
 1. W Kościele, po Mszy św. odbyła się uroczystość, podczas której osoby w szczególny sposób wspierające działalność Środowiska Borowiczan – Sybiraków zostały wyróżnione Honorową Odznaką Obozy Internowanych w Rosji Sowieckiej. Wyróżnieni zostali: Pan prof. Przemysław Czarnek, ks. dr Eugeniusz Szymański, Pani Małgorzata Gąszczyk, Pan Przemysław Dzida. W dalszej części uroczystości Pani Władysława Pielach przedstawiła referat Droga Polaków z Polski na nieludzką ziemię, na Sybir do ZSRR.

  Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu młodzieży z XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

  Po zakończeniu uroczystości zarówno goście jak i parafianie zostali zaproszeni na poczęstunek.

  W wydarzeniach brali udział poza Borowiczanami z różnych rejonów Polski dostojni goście: Poseł na Sejm RP pan Przemysław Czarnek, p.o. Wojewody Lubelskiego pan Robert Gmitruczuk,, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego pan Sebastian Trojak, przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin pan Zdzisław Niedbała, radny Rady Miasta Lublin pan Piotr Popiel, Lubelski Wicekurator Oświaty pan Piotr Szczepanik, Dyrektor lubelskiego oddziału IPN pan Marcin Krzysztofik, Zastępca Dowódcy II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Zbigniew Kryszczuk oraz kompania honorowa i orkiestra wojskowa, Dyrektor Muzeum Lubelskiego pani Katarzyna Mieczkowska wraz z Kierownik Muzeum Martyrologii Pod Zegarem panią Barbarą Oratowską, sekretarz ZR Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” pan Krzysztof Choina, przedstawiciele organizacji kombatanckich i patriotycznych ze sztandarami, inicjatorzy budowy upamiętnień w Stefankowicach i Uścimowie, dyrektorzy i nauczyciele szkół wraz z młodzieżą i sztandarami oraz mieszkańcy Lublina.

18 listopada br. miały miejsce dwa wydarzenia:

 1. Obok siedziby XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie posadzono dąb pamięci i odsłonięto stosowną tablicę informacyjną.

  W uroczystości wzięła udział Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i młodzież „klas mundurowych” XXVII LO im. Zesłańców Sybiru, Borowiczanie oraz zaproszeni goście: Lubelski Wicekurator Oświaty Pan Eugeniusz Pelak, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego Pani Ewa Dumkiewicz – Sprawka, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Ireneusz Olender, radni Rady Miasta Lublin, kombatanci.

  Gości powitała dyrektor XXVII LO im. Zesłańców Sybiru Pani Urszula Łapińska - Łubniewska. Prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków Dorota Adach podziękowała Dyrekcji szkoły za przychylenie się do inicjatywy Środowiska Borowiczan – Sybiraków posadzenia dębu upamiętniającego żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego - więźniów łagrów NKWD w rej. Borowicz i Swierdłowska. Pani Prezes odczytała również treść listu adresowanego do przyszłych pokoleń zamieszczonego w kapsule pamięci pod tablicą informacyjną. Tablicę informacyjną ufundowała społeczność Środowiska Borowiczan – Sybiraków natomiast Szkoła jest fundatorem wspaniałego dębu.

  Dąb i tablicę poświęcił proboszcz pobliskiej parafii pw. Świętego Wojciecha ks. kan. Jacek Wargocki.

  Do posadzenia dębu zostały zaproszone dzieci zamęczonych w Borowiczach oraz w dalszej kolejności inne zainteresowane osoby.

 1. Zgodnie z planem, w „Sali błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się sesja historyczna : Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego w sowieckich łagrach ( 1944 – 1949), przygotowana przez IPN Oddział w Lublinie.

  Sesję otworzył Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk.

  Wstęp historyczny wprowadził Pan Marcin Krzysztofik Dyrektor IPN Oddział w Lublinie przedstawiając: Metody działalności NKWD i UB po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Polski w 1944 r.

  Kolejnymi prelegentami byli:

  – dr Dariusz Rogut (Dyrektor IPN Oddział w Łodzi) Historia obozu NKWD - MWD nr 270 Borowicze

  – dr Leszek Czarnecki (IPN Lublin) Obóz NKWD w Borowiczach w pamiętnikach żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

  Ostatnim punktem merytorycznym były fragmenty filmu: Świadkowie: Chleb snem niespełnionym – relacje świadka Mieczysława Godlewskiego (TV Trwam).

  Konferencję zakończył quiz Kahoot.

 

Dziesięcioro uczniów otrzymało nagrody ufundowane przez Lubelski Oddział IPN.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, Borowiczanie, młodzież z 27 szkół oraz nauczyciele z 49 szkół województwa lubelskiego.

Wydarzenia były relacjonowane w programach TVP 3 i Radiu Lublin zarówno w dniu 17 listopada jak i w dniu 18 listopada br.

11 listopada 2019 r. podczas głównych uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Lublinie, na Placu Zamkowym Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan – Sybiraków zostało uhonorowane Medalem Pro Patria. Medal wręczył i przypiął do Sztandaru Stowarzyszenia Wojewoda Lubelski pan prof. Przemysław Czarnek. Odznaczenie odebrała pani prezes Dorota Adach wraz z pocztem sztandarowym w składzie: pan Leszek Czarnecki, pan Zdzisław Kokot, pan Ryszard Dziadosz.

 

W dniu 18 listopada br. przypada dokładnie 75. rocznica wywiezienia z Lublina (w drugim transporcie) 896 żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz. Jesienią 1944 r. NKWD aresztowało i wywiozło do zespołu łagrów nr 270 w Borowiczach łącznie 4893 żołnierzy. Polacy przywiezieni w późniejszych transportach z Kutaisi i Riazania oraz urodzone tam dzieci składają się na ogólną liczbę 5795 obywateli polskich przetrzymywanych w rejonie Borowicz. Część z nich przewieziono następnie w rej. Swierdłowska a niektórych także do innych łagrów w głębi Związku Sowieckiego. Wg dokumentów 651 przetrzymywanych nie przeżyło katorżniczej pracy i skrajnie trudnych warunków obozowych.

Organizowane przez Środowisko Borowiczan – Sybiraków ogólnopolskie uroczystości przypominające tamte tragiczne wydarzenia i upamiętniające ich ofiary zostały wyróżnione patronatami honorowymi:

 
 


Współorganizatorami wydarzeń są:

Urząd Miasta Lublin
Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie
 
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
 

Partnerami w organizacji wydarzeń są:

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
 
Kuratorium Oświaty w Lublinie  

Szkoła Podstawowa nr 1
im. ks. S. Konarskiego w Lublinie

 

Termin uroczystości: 17 – 18 listopada 2019 r.

Program poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 19 listopada br. w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie miały miejsce dwa wydarzenia mające na celu poszerzenie wiedzy historycznej młodzieży oraz pogłębienie wrażliwości młodego pokolenia na postawy i powojenne losy wielu polskich rodzin:

 • uroczystość otwarcia wystawy „25 lat upamiętnień żołnierzy Armii Krajowej zmarłych w łagrach NKWD w rejonie Borowicz”,
 • „Spotkanie z historią” - sesja historyczna dla młodzieży szkół lubelskich.

Po powitaniu gości przez dyrektor szkoły panią Urszulę Łapińską – Łubniewską i wprowadzeniu w tematykę wystawy przez prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków panią Dorotę Adach uroczystego przecięcia wstęgi dokonali współorganizatorzy oraz przedstawiciele rodzin żołnierzy zmarłych w rejonie Borowicz: pan Ryszard Dziadosz i pan Janusz Dzida. Ekspozycja w eleganckiej i ciekawej formie przedstawia miasto Borowicze w ujęciu historycznym uwypuklając funkcjonowanie w tym rejonie łagrów NKWD. Wyszczególniono nazwiska wszystkich żołnierzy AK, BCh, NSZ zmarłych męczeńską śmiercią w latach 1944 – 1947 w wyniku wywózki oraz pokazano upamiętnienia w miejscach pochówku w miejscowościach Ustie i Bobrowik oraz na symbolicznym cmentarzu w Jogle. Zostały przedstawione także symbole pamięci usytuowane na terenie Polski. Wystawa będzie stałym elementem wystroju szkoły.
W uroczystości brali udział uczniowie XXVII LO im. Zesłańców Sybiru z tutejszego Zespołu Szkół nr 10 i klas gimnazjalnych innych szkół lubelskich ponadto przedstawiciele środowisk kombatanckich, IPN oraz Wojewody Lubelskiego.
Reportaż z wydarzenia został wyemitowany przez TVP 3 w Panoramie Lubelskiej.
Po obejrzeniu wystawy uczestnicy wzięli udział w „Spotkaniu z historią”. Dr Dariusz Rogut autor wielu publikacji o tematyce łagrowej obecnie dyrektor Oddziału IPN w Łodzi przedstawił w ciekawej i przystępnej formie problem: „Losy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska”. Duże wrażenie wywołało także świadectwo przeżywania obecności w miejscach pamięci w rejonie Borowicz zaprezentowane przez uczennice XXVII LO – uczestniczki tegorocznej pielgrzymki do Rosji.
Końcowym akcentem „Spotkania z historią” było wręczenie przez prezes Środowiska Borowiczan D. Adach podziękowań współorganizatorom wydarzeń w szkole.
Poniżej fotorelacja z wydarzeń.

Tekst: Dorota Adach
Zdjęcia:Małgorzata Gąszczyk i Wojciech Bielecki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information