Tegoroczne uroczystości „76. rocznicy wywózki żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do łagrów NKWD nr 270 Borowicze i 531 Swierdłowsk” planowano w okresie wakacyjnym. Zarząd wybrał datę 23 października br. i skromniejszy zakres wydarzeń z uwagi na nieprzewidywalny rozwój sytuacji epidemicznej.

W programie zaplanowano:

Godz. 10.30 – 11.30
Uroczystość patriotyczna przy pomniku DLA PAMIĘCI ...KU PRZESTRODZE,
Skwer Borowiczan przy ul. Nowy Świat w Lublinie.
• Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
• Powitanie uczestników uroczystości
• Przemówienia okolicznościowe
• Apel pamięci i salwa honorowa
• Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
• Odegranie melodii „Śpij Kolego”

Godz. 11.30 - 11.50 Przejazd na ul. Kunickiego 116, 128.

Godz. 11.40 Złożenie wiązanki przy tablicy upamiętniającej ofiary łagrów w rej. Borowicz i Swierdłowska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. S. Konarskiego, ul. Kunickiego 116.

Godz. 12.00 - 13.00 Msza św. w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych formacji niepodległościowych - więźniów łagrów NKWD i ich rodzin, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ul. Kunickiego 128

Patronat Honorowy : Wojewoda Lubelski Lech Sprawka
Współorganizatorzy: Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski i Prezydent Miasta Lublin - Krzysztof Żuk
Współpraca: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie.

W tygodniu obejmującym termin wydarzenia została na terenie Lubelszczyzny wprowadzona tzw. strefa czerwona zagrożenia epidemicznego. Liczba osób mogących brać udział w zgromadzeniu została drastycznie ograniczona. Nie była rekomendowana obecność osób w starszym wieku. Nie mogli wziąć udziału żołnierze 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. W tej sytuacji w uroczystości uczestniczyli tylko przedstawiciele organizatorów, poczty sztandarowe Środowiska Borowiczan – Sybiraków i Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. S. Konarskiego oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.


I. Uroczystość patriotyczną przy pomniku DLA PAMIĘCI… KU PRZESTRODZE prowadził tradycyjnie przedstawiciel Prezydenta Lublina pan Zdzisław Niedbała. Po odegraniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej i powitaniu gości głos zabrali w kolejności: prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków p. Dorota Adach, wicemarszałek Województwa Lubelskiego p. Zbigniew Wojciechowski i wicedyrektor Biura Wojewody Lubelskiego p. Waldemar Podsiadły.
Następnie wiązanki i znicze złożyły delegacje: Środowiska Borowiczan - Sybiraków, delegacja Współorganizatorów i Wojewody Lubelskiego, kierownik Klubu 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej pan płk Andrzej Ptasiński oraz delegacje organizacji kombatanckich: Związku Piłsudczyków, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939-1989.
Uroczystość zakończył „Hymn Sybiraków”.


II. Zgodnie z programem delegacje: Środowiska Borowiczan – Sybiraków, Współorganizatorów i Wojewody Lubelskiego oraz delegacja uczniów SP nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego złożyły wiązanki przy upamiętnieniu ofiar łagrów NKWD znajdującym się obok siedziby szkoły.


III. W Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa uczestniczyliśmy we mszy św. w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych formacji niepodległościowych – więźniów łagrów NKWD i ich rodzin. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ks. dr Waldemar Sądecki.
Uroczystość zakończył piękny akcent artystyczny przygotowany i zaprezentowany przez zespół składający się z nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie: pani Aleksandry Maziarz – Wysockiej, pani Marty Bednarczuk oraz uczennicy Mai Bartoszek i uczennicy Elizy Pomykały.
Uroczystości patriotyczne cieszyły się zainteresowaniem mediów, co zaowocowało relacjami radiowymi i reportażem w TVP 3 emitowanym trzykrotnie.

Składam bardzo serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przebiegu uroczystości mimo trudnej sytuacji epidemicznej.

Dorota Adach
Prezes Stowarzyszenia
Środowisko Borowiczan - Sybiraków


Poniżej zwięzła fotorelacja z uroczystości.
Zdjęcia: Andrzej Ptasiński i Dorota Adach.