W sposób symboliczny, z uwagi na pandemię, przedstawicielki Środowiska Borowiczan - Sybiraków: p. prezes  Dorota Adach i p. przewodnicząca KR Małgorzata Wojcieszuk, w towarzystwie p. redaktor Magdaleny Szymaszek - Naumiuk uczciły pamięć ofiar łagrów NKWD.  Przy pomniku DLA PAMIĘCI...KU PRZESTRODZE  na Skwerze Borowiczan w Lublinie zapłonęły znicze.

Wywiad na temat wywózek do łagrów NKWD na terenie Związku Sowieckiego przeprowadzony przez panią redaktor  Magdalenę Szymaszek - Naumiuk z p. prezes Dorotą Adach można odsłuchać korzystając z linku - zobacz.

 

zdjęcia: Magdalena Szymaszek - Naumiuk

tekst: Dorota Adach

Tegoroczne uroczystości „76. rocznicy wywózki żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do łagrów NKWD nr 270 Borowicze i 531 Swierdłowsk” planowano w okresie wakacyjnym. Zarząd wybrał datę 23 października br. i skromniejszy zakres wydarzeń z uwagi na nieprzewidywalny rozwój sytuacji epidemicznej.

W programie zaplanowano:

Godz. 10.30 – 11.30
Uroczystość patriotyczna przy pomniku DLA PAMIĘCI ...KU PRZESTRODZE,
Skwer Borowiczan przy ul. Nowy Świat w Lublinie.
• Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
• Powitanie uczestników uroczystości
• Przemówienia okolicznościowe
• Apel pamięci i salwa honorowa
• Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
• Odegranie melodii „Śpij Kolego”

Godz. 11.30 - 11.50 Przejazd na ul. Kunickiego 116, 128.

Godz. 11.40 Złożenie wiązanki przy tablicy upamiętniającej ofiary łagrów w rej. Borowicz i Swierdłowska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. S. Konarskiego, ul. Kunickiego 116.

Godz. 12.00 - 13.00 Msza św. w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych formacji niepodległościowych - więźniów łagrów NKWD i ich rodzin, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ul. Kunickiego 128

Patronat Honorowy : Wojewoda Lubelski Lech Sprawka
Współorganizatorzy: Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski i Prezydent Miasta Lublin - Krzysztof Żuk
Współpraca: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie.

W tygodniu obejmującym termin wydarzenia została na terenie Lubelszczyzny wprowadzona tzw. strefa czerwona zagrożenia epidemicznego. Liczba osób mogących brać udział w zgromadzeniu została drastycznie ograniczona. Nie była rekomendowana obecność osób w starszym wieku. Nie mogli wziąć udziału żołnierze 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. W tej sytuacji w uroczystości uczestniczyli tylko przedstawiciele organizatorów, poczty sztandarowe Środowiska Borowiczan – Sybiraków i Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. S. Konarskiego oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich.


I. Uroczystość patriotyczną przy pomniku DLA PAMIĘCI… KU PRZESTRODZE prowadził tradycyjnie przedstawiciel Prezydenta Lublina pan Zdzisław Niedbała. Po odegraniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej i powitaniu gości głos zabrali w kolejności: prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków p. Dorota Adach, wicemarszałek Województwa Lubelskiego p. Zbigniew Wojciechowski i wicedyrektor Biura Wojewody Lubelskiego p. Waldemar Podsiadły.
Następnie wiązanki i znicze złożyły delegacje: Środowiska Borowiczan - Sybiraków, delegacja Współorganizatorów i Wojewody Lubelskiego, kierownik Klubu 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej pan płk Andrzej Ptasiński oraz delegacje organizacji kombatanckich: Związku Piłsudczyków, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939-1989.
Uroczystość zakończył „Hymn Sybiraków”.


II. Zgodnie z programem delegacje: Środowiska Borowiczan – Sybiraków, Współorganizatorów i Wojewody Lubelskiego oraz delegacja uczniów SP nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego złożyły wiązanki przy upamiętnieniu ofiar łagrów NKWD znajdującym się obok siedziby szkoły.


III. W Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa uczestniczyliśmy we mszy św. w intencji zmarłych i żyjących żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych formacji niepodległościowych – więźniów łagrów NKWD i ich rodzin. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ks. dr Waldemar Sądecki.
Uroczystość zakończył piękny akcent artystyczny przygotowany i zaprezentowany przez zespół składający się z nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie: pani Aleksandry Maziarz – Wysockiej, pani Marty Bednarczuk oraz uczennicy Mai Bartoszek i uczennicy Elizy Pomykały.
Uroczystości patriotyczne cieszyły się zainteresowaniem mediów, co zaowocowało relacjami radiowymi i reportażem w TVP 3 emitowanym trzykrotnie.

Składam bardzo serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przebiegu uroczystości mimo trudnej sytuacji epidemicznej.

Dorota Adach
Prezes Stowarzyszenia
Środowisko Borowiczan - Sybiraków


Poniżej zwięzła fotorelacja z uroczystości.
Zdjęcia: Andrzej Ptasiński i Dorota Adach.

Ogólnopolskie uroczystości upamiętniające żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego - ofiary wywózki do łagrów NKWD na terenie Związku Sowieckiego przebiegały zgodnie z planem.

17 listopada br. miały miejsce trzy wydarzenia:

 1. Przy pomniku DLA PAMIĘCI... KU PRZESTRODZE odbyła się uroczystość patriotyczna, której istotnym elementem był apel pamięci odczytany przez ppor. Piotra Nowickiego i salwa honorowa.

  Głos zabrali w kolejności: Prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków Pani Dorota Adach, Poseł na Sejm RP Pan Przemysław Czarnek, p.o. Wojewody Lubelskiego Pan Robert Gmitruczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Sebastian Trojak. Liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Uroczystość prowadził przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin Pan Zdzisław Niedbała.
 1. W Kościele pw. Miłosierdzia Bożego została odprawiona koncelebrowana, uroczysta Msza św. w intencji byłych więźniów łagrów NKWD i ich rodzin. Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. prof. Edward Walewander. Oprawę mszy św. przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.
 1. W Kościele, po Mszy św. odbyła się uroczystość, podczas której osoby w szczególny sposób wspierające działalność Środowiska Borowiczan – Sybiraków zostały wyróżnione Honorową Odznaką Obozy Internowanych w Rosji Sowieckiej. Wyróżnieni zostali: Pan prof. Przemysław Czarnek, ks. dr Eugeniusz Szymański, Pani Małgorzata Gąszczyk, Pan Przemysław Dzida. W dalszej części uroczystości Pani Władysława Pielach przedstawiła referat Droga Polaków z Polski na nieludzką ziemię, na Sybir do ZSRR.

  Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu młodzieży z XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

  Po zakończeniu uroczystości zarówno goście jak i parafianie zostali zaproszeni na poczęstunek.

  W wydarzeniach brali udział poza Borowiczanami z różnych rejonów Polski dostojni goście: Poseł na Sejm RP pan Przemysław Czarnek, p.o. Wojewody Lubelskiego pan Robert Gmitruczuk,, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego pan Sebastian Trojak, przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin pan Zdzisław Niedbała, radny Rady Miasta Lublin pan Piotr Popiel, Lubelski Wicekurator Oświaty pan Piotr Szczepanik, Dyrektor lubelskiego oddziału IPN pan Marcin Krzysztofik, Zastępca Dowódcy II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Zbigniew Kryszczuk oraz kompania honorowa i orkiestra wojskowa, Dyrektor Muzeum Lubelskiego pani Katarzyna Mieczkowska wraz z Kierownik Muzeum Martyrologii Pod Zegarem panią Barbarą Oratowską, sekretarz ZR Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” pan Krzysztof Choina, przedstawiciele organizacji kombatanckich i patriotycznych ze sztandarami, inicjatorzy budowy upamiętnień w Stefankowicach i Uścimowie, dyrektorzy i nauczyciele szkół wraz z młodzieżą i sztandarami oraz mieszkańcy Lublina.

18 listopada br. miały miejsce dwa wydarzenia:

 1. Obok siedziby XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie posadzono dąb pamięci i odsłonięto stosowną tablicę informacyjną.

  W uroczystości wzięła udział Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i młodzież „klas mundurowych” XXVII LO im. Zesłańców Sybiru, Borowiczanie oraz zaproszeni goście: Lubelski Wicekurator Oświaty Pan Eugeniusz Pelak, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego Pani Ewa Dumkiewicz – Sprawka, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Ireneusz Olender, radni Rady Miasta Lublin, kombatanci.

  Gości powitała dyrektor XXVII LO im. Zesłańców Sybiru Pani Urszula Łapińska - Łubniewska. Prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków Dorota Adach podziękowała Dyrekcji szkoły za przychylenie się do inicjatywy Środowiska Borowiczan – Sybiraków posadzenia dębu upamiętniającego żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego - więźniów łagrów NKWD w rej. Borowicz i Swierdłowska. Pani Prezes odczytała również treść listu adresowanego do przyszłych pokoleń zamieszczonego w kapsule pamięci pod tablicą informacyjną. Tablicę informacyjną ufundowała społeczność Środowiska Borowiczan – Sybiraków natomiast Szkoła jest fundatorem wspaniałego dębu.

  Dąb i tablicę poświęcił proboszcz pobliskiej parafii pw. Świętego Wojciecha ks. kan. Jacek Wargocki.

  Do posadzenia dębu zostały zaproszone dzieci zamęczonych w Borowiczach oraz w dalszej kolejności inne zainteresowane osoby.

 1. Zgodnie z planem, w „Sali błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się sesja historyczna : Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego w sowieckich łagrach ( 1944 – 1949), przygotowana przez IPN Oddział w Lublinie.

  Sesję otworzył Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk.

  Wstęp historyczny wprowadził Pan Marcin Krzysztofik Dyrektor IPN Oddział w Lublinie przedstawiając: Metody działalności NKWD i UB po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Polski w 1944 r.

  Kolejnymi prelegentami byli:

  – dr Dariusz Rogut (Dyrektor IPN Oddział w Łodzi) Historia obozu NKWD - MWD nr 270 Borowicze

  – dr Leszek Czarnecki (IPN Lublin) Obóz NKWD w Borowiczach w pamiętnikach żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

  Ostatnim punktem merytorycznym były fragmenty filmu: Świadkowie: Chleb snem niespełnionym – relacje świadka Mieczysława Godlewskiego (TV Trwam).

  Konferencję zakończył quiz Kahoot.

 

Dziesięcioro uczniów otrzymało nagrody ufundowane przez Lubelski Oddział IPN.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, Borowiczanie, młodzież z 27 szkół oraz nauczyciele z 49 szkół województwa lubelskiego.

Wydarzenia były relacjonowane w programach TVP 3 i Radiu Lublin zarówno w dniu 17 listopada jak i w dniu 18 listopada br.

11 listopada 2019 r. podczas głównych uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Lublinie, na Placu Zamkowym Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan – Sybiraków zostało uhonorowane Medalem Pro Patria. Medal wręczył i przypiął do Sztandaru Stowarzyszenia Wojewoda Lubelski pan prof. Przemysław Czarnek. Odznaczenie odebrała pani prezes Dorota Adach wraz z pocztem sztandarowym w składzie: pan Leszek Czarnecki, pan Zdzisław Kokot, pan Ryszard Dziadosz.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information