11 listopada 2019 r. podczas głównych uroczystości Narodowego Święta Niepodległości w Lublinie, na Placu Zamkowym Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan – Sybiraków zostało uhonorowane Medalem Pro Patria. Medal wręczył i przypiął do Sztandaru Stowarzyszenia Wojewoda Lubelski pan prof. Przemysław Czarnek. Odznaczenie odebrała pani prezes Dorota Adach wraz z pocztem sztandarowym w składzie: pan Leszek Czarnecki, pan Zdzisław Kokot, pan Ryszard Dziadosz.