18 listopada br., tradycyjnie, przedstawiciele Środowiska Borowiczan – Sybiraków oraz sympatycy organizacji uczcili pamięć 896 żołnierzy AK, BCh NSZ i innych formacji niepodległościowych, wywiezionych z Lublina, 18 listopada 1944 r. do łagrów NKWD w rejonie Borowicz. Obok bocznicy kolejowej, z której wyruszyły bydlęce wagony z represjonowanymi, przy pomniku DLA PAMIĘCI...KU PRZESTRODZE zapalono znicze, złożono wiązanki i odmówiono modlitwę w intencji ofiar łagrów.

 

Tekst i zdjęcia Dorota Adach