W dniu 18 listopada br. przypada dokładnie 75. rocznica wywiezienia z Lublina (w drugim transporcie) 896 żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz. Jesienią 1944 r. NKWD aresztowało i wywiozło do zespołu łagrów nr 270 w Borowiczach łącznie 4893 żołnierzy. Polacy przywiezieni w późniejszych transportach z Kutaisi i Riazania oraz urodzone tam dzieci składają się na ogólną liczbę 5795 obywateli polskich przetrzymywanych w rejonie Borowicz. Część z nich przewieziono następnie w rej. Swierdłowska a niektórych także do innych łagrów w głębi Związku Sowieckiego. Wg dokumentów 651 przetrzymywanych nie przeżyło katorżniczej pracy i skrajnie trudnych warunków obozowych.

Organizowane przez Środowisko Borowiczan – Sybiraków ogólnopolskie uroczystości przypominające tamte tragiczne wydarzenia i upamiętniające ich ofiary zostały wyróżnione patronatami honorowymi:

 
 


Współorganizatorami wydarzeń są:

Urząd Miasta Lublin
Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie
 
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
 

Partnerami w organizacji wydarzeń są:

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
 
Kuratorium Oświaty w Lublinie  

Szkoła Podstawowa nr 1
im. ks. S. Konarskiego w Lublinie

 

Termin uroczystości: 17 – 18 listopada 2019 r.

Program poniżej.

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 19 listopada br. w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie miały miejsce dwa wydarzenia mające na celu poszerzenie wiedzy historycznej młodzieży oraz pogłębienie wrażliwości młodego pokolenia na postawy i powojenne losy wielu polskich rodzin:

  • uroczystość otwarcia wystawy „25 lat upamiętnień żołnierzy Armii Krajowej zmarłych w łagrach NKWD w rejonie Borowicz”,
  • „Spotkanie z historią” - sesja historyczna dla młodzieży szkół lubelskich.

Po powitaniu gości przez dyrektor szkoły panią Urszulę Łapińską – Łubniewską i wprowadzeniu w tematykę wystawy przez prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków panią Dorotę Adach uroczystego przecięcia wstęgi dokonali współorganizatorzy oraz przedstawiciele rodzin żołnierzy zmarłych w rejonie Borowicz: pan Ryszard Dziadosz i pan Janusz Dzida. Ekspozycja w eleganckiej i ciekawej formie przedstawia miasto Borowicze w ujęciu historycznym uwypuklając funkcjonowanie w tym rejonie łagrów NKWD. Wyszczególniono nazwiska wszystkich żołnierzy AK, BCh, NSZ zmarłych męczeńską śmiercią w latach 1944 – 1947 w wyniku wywózki oraz pokazano upamiętnienia w miejscach pochówku w miejscowościach Ustie i Bobrowik oraz na symbolicznym cmentarzu w Jogle. Zostały przedstawione także symbole pamięci usytuowane na terenie Polski. Wystawa będzie stałym elementem wystroju szkoły.
W uroczystości brali udział uczniowie XXVII LO im. Zesłańców Sybiru z tutejszego Zespołu Szkół nr 10 i klas gimnazjalnych innych szkół lubelskich ponadto przedstawiciele środowisk kombatanckich, IPN oraz Wojewody Lubelskiego.
Reportaż z wydarzenia został wyemitowany przez TVP 3 w Panoramie Lubelskiej.
Po obejrzeniu wystawy uczestnicy wzięli udział w „Spotkaniu z historią”. Dr Dariusz Rogut autor wielu publikacji o tematyce łagrowej obecnie dyrektor Oddziału IPN w Łodzi przedstawił w ciekawej i przystępnej formie problem: „Losy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska”. Duże wrażenie wywołało także świadectwo przeżywania obecności w miejscach pamięci w rejonie Borowicz zaprezentowane przez uczennice XXVII LO – uczestniczki tegorocznej pielgrzymki do Rosji.
Końcowym akcentem „Spotkania z historią” było wręczenie przez prezes Środowiska Borowiczan D. Adach podziękowań współorganizatorom wydarzeń w szkole.
Poniżej fotorelacja z wydarzeń.

Tekst: Dorota Adach
Zdjęcia:Małgorzata Gąszczyk i Wojciech Bielecki

W 25. rocznicę pierwszych znaków pamięci w miejscach pochówku żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji niepodległościowych w rejonie Borowicz, właśnie tutaj Środowisko Borowiczan – Sybiraków oddało hołd zmarłym śmiercią męczeńską w łagrach NKWD. Jednocześnie został wysłany sygnał do władz i lokalnej społeczności, że świadomość martyrologii naszych bliskich jest wciąż żywa, łańcuch pamięci ma kolejne ogniwa. Będziemy się troszczyć, aby upamiętnienia były w dobrym stanie i nie spoczniemy aż uzyskają oczekiwany godny kształt.

Z satysfakcją mogę zakomunikować, że zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane części i formy programu. W Ustiu, Bobrowiku i Jogle dwudziestoosobowa grupa, w tym kapłani uczennice z XXVII LO im. Zesłańców Sybiru z Lublina oraz przedstawiciel miasta Borowicze modlili się za pochowanych tam żołnierzy oraz za pochowanych w innych miejscach lecz zmarłych męczeńską śmiercią w wyniku wywózki do łagrów NKWD – MWD nr 270 Borowicze i 531 Swierdłowsk. Odbyły się apele pamięci: odczytaliśmy 652 nazwiska i zapaliliśmy każdemu znak pamięci - świecę.

W Bobrowiku ponadto została odprawiona polowa msza święta w intencji zmarłych więźniów łagrów NKWD oraz został poświęcony krzyż, który na nasz wniosek w 2014 r. ufundowała ówczesna Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Krzyż dopełnia upamiętnienie z 2002 r. w postaci tablicy z inskrypcją w języku polskim i rosyjskim. Mszę świętą odprawił i dokonał aktu poświęcenia uczestnik pielgrzymki ksiądz Bogusław Suszyło, którego ojciec chrzestny był więźniem łagrów w Borowiczach.

Każdy uczestnik pielgrzymki złożył w miejscach upamiętnienia symboliczną wiązankę w postaci białej i czerwonej róży.

Miejsca, gdzie znajdują się symbole pamięci są dosyć zadbane. Informowano nas, iż tereny, które prawdopodobnie były miejscami pochówków pozostaną nienaruszone, nie będą tam prowadzone żadne inwestycje.

Pielgrzymi odwiedzili również upamiętnienia innych narodowości zmarłych w zespole łagrów nr 270 Borowicze oraz pomnik w Borowiczach poświęcony ofiarom I-szej wojny światowej.
Pielgrzymi mieli możliwość wejścia do kompleksu odnowionego Monastyru w Borowiczach oraz modlitwy w tamtejszej cerkwi. Jak wiemy znajdował się tutaj szpital specjalny 3810 – miejsce śmierci wielu chorych, w tym, wg dokumentów, 137 Polaków. Niestety, mimo składanych przez Środowisko Borowiczan wniosków brak jakiegokolwiek symbolu pamięci o tym fakcie.
Dzięki uprzejmości opiekującego się grupą przedstawiciela m. Borowicze delegacja Borowiczan pojechała na miejsce określane jako Choromy, gdzie byli chowani zmarli w szpitalu specjalnym. Jak się okazało rozbudowuje się tutaj upamiętnienie jeńców węgierskich. Wykorzystując ten fakt, wydaje się, iż można próbować we współpracy z Węgrami umieścić również polskie symbole. Taką sugestię prezes Dorota Adach skierowała już do Konsula Generalnego RP w S. Petersburgu.

Pielgrzymi uczestniczyli również w spotkaniu z przedstawicielami miejscowej inteligencji, którzy są naszymi sprzymierzeńcami troski o upamiętnienia w rejonie Borowicz. Prezes Stowarzyszenia Dorota Adach dziękując za tę troskę jednocześnie zaznaczyła, że ciągle mamy nadzieję na możliwość zamieszczenia w miejscach pochówku wykonanych już tablic z nazwiskami wszystkich Polaków zmarłych męczeńską śmiercią na tej ziemi.

W programie oddania hołdu zmarłym czynnie brała udział pani wicekonsul Edyta Niedźwiecka z Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu oraz pani Ewa Ziółkowska dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu.


Muzeum Regionalne w Borowiczach

Ustie

Bobrowik

Jogła

Borowicze

W trakcie podróży mieliśmy czas na „rzut oka” na Moskwę oraz złożenie kwiatów w niezwykle ważnych dla Polaków miejscach pamięci: w Smoleńsku i Katyniu. W Smoleńskui Katyniu towarzyszyła nam kierownik Agencji Konsularnej w Smoleńsku Pani Joanna Strzelczyk.


Smoleńsk

Katyń - Polski Cmentarz Wojenny

Moskwa

Program pielgrzymki był bardzo intensywny ale poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz świetna pogoda dodawały sił i wszyscy zdrowi wrócili do domów.

Z podróży przywieźliśmy oprócz wspomnień zakupione „w biegu” symboliczne pamiątki oraz pobraną z miejsc pochówków ziemię.

Tekst: Dorota Adach
Zdjęcia: Marian Żurek

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information