W dniach 21 i 22 października 2012 r. w Lublinie odbędą się uroczystości upamiętnienia 68 rocznicy deportacji z Lublina żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do sowieckich łagrów w rejonie Borowicz i Swierdłowska.

21 października zostanie odprawiona msza święta w intencji byłych więźniów łagrów rejonu Borowicz i Swierdłowska i w intencji ich rodzin oraz odbędzie się uroczysty apel z zachowaniem ceremoniału wojskowego przy pomniku „Dla Pamięci …Ku Przestrodze”. Pomnik ufundowało w 2004 r. Środowisko Borowiczan w miejscu, z którego byli wywożeni w 1944 r. członkowie Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i innych organizacji niepodległościowych.

22 października organizujemy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie sesję historyczną „Losy żołnierzy Niepodległej Polski 1944 – 1947, aresztowanych i wywiezionych do sowieckich łagrów: nr 270 Borowicze i nr 531 Swierdłowsk”, adresowaną głównie do młodzieży szkolnej i akademickiej zainteresowanej problematyką historyczną. Pragniemy zainteresować młode pokolenie mało znanymi wydarzeniami historycznymi, które miały wpływ na losy wielu polskich rodzin.

Uroczystości zostały wyróżnione Honorowymi Patronatami: Wojewody Lubelskiego – Pani Jolanty Szołno – Koguc, Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Krzysztofa Hetmana, Prezydenta Miasta Lublin – Pana Krzysztofa Żuka.

Zapraszamy poczty sztandarowe i młodzież szkolną wraz z opiekunami do udziału w uroczystościach.

Zgłoszenia grup młodzieży, z podaniem liczby uczestników, przyjmujemy do dnia 16 października br. pod adresem e-mail: julianka(małpeczka)op.pl

Program uroczystości

21 października 2012r.

Godz. 10.30 - msza święta w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie, ul. Nałkowskich 80 A
Godz. 11.45 - przejazd autokarem na ul. Nowy Świat pod pomnik „Dla Pamięci...Ku Przestrodze”
Godz. 12.15-13.30 uroczysty apel z zachowaniem ceremoniału wojskowego
• Odegranie hymnu narodowego
• Powitanie uczestników uroczystości
• Przemówienia okolicznościowe
• Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
• Apel pamięci
• Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
• Program artystyczny
• Zakończenie uroczystości
Po zakończeniu uroczystości - poczęstunek

22 października 2012 r.

Sesja historyczna
„Losy żołnierzy Niepodległej Polski 1944-1947, aresztowanych i wywiezionych do sowieckich łagrów: nr 270 Borowicze i nr 531 Swierdłowsk”, która odbędzie się w „sali błękitnej” Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4 Rozpoczęcie – godz.11.00

1. "Podziemie niepodległościowe we wschodniej Polsce w latach 1944-1945" - dr Sławomir Poleszak IPN Oddział w Lublinie
2. "Losy żołnierzy Niepodległej Polski 1944-1947, aresztowanych i wywiezionych do sowieckich łagrów: nr 270 Borowicze i nr 531 Swierdłowsk" - dr Aleksandra Arkusz Uniwersytet Jagielloński
3. "Obóz NKWD-MDW nr 270 - ogniwo w systemie politycznych represji" - Roman Władysław Bar, Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków
4. "Warunki życia obozowego więźniów łagrów zespołu Borowicze na podstawie wspomnień byłego łagiernika Henryka Czarneckiego" - dr Leszek Czarnecki
5. Projekcja filmu "Borowiczanie"Zakończenie - godz. 13.00
W holu Urzędu Wojewódzkiego będzie prezentowana wystawa "Zaplute karły reakcji" przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.