W dniu 19 listopada br. w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie miały miejsce dwa wydarzenia mające na celu poszerzenie wiedzy historycznej młodzieży oraz pogłębienie wrażliwości młodego pokolenia na postawy i powojenne losy wielu polskich rodzin:

  • uroczystość otwarcia wystawy „25 lat upamiętnień żołnierzy Armii Krajowej zmarłych w łagrach NKWD w rejonie Borowicz”,
  • „Spotkanie z historią” - sesja historyczna dla młodzieży szkół lubelskich.

Po powitaniu gości przez dyrektor szkoły panią Urszulę Łapińską – Łubniewską i wprowadzeniu w tematykę wystawy przez prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków panią Dorotę Adach uroczystego przecięcia wstęgi dokonali współorganizatorzy oraz przedstawiciele rodzin żołnierzy zmarłych w rejonie Borowicz: pan Ryszard Dziadosz i pan Janusz Dzida. Ekspozycja w eleganckiej i ciekawej formie przedstawia miasto Borowicze w ujęciu historycznym uwypuklając funkcjonowanie w tym rejonie łagrów NKWD. Wyszczególniono nazwiska wszystkich żołnierzy AK, BCh, NSZ zmarłych męczeńską śmiercią w latach 1944 – 1947 w wyniku wywózki oraz pokazano upamiętnienia w miejscach pochówku w miejscowościach Ustie i Bobrowik oraz na symbolicznym cmentarzu w Jogle. Zostały przedstawione także symbole pamięci usytuowane na terenie Polski. Wystawa będzie stałym elementem wystroju szkoły.
W uroczystości brali udział uczniowie XXVII LO im. Zesłańców Sybiru z tutejszego Zespołu Szkół nr 10 i klas gimnazjalnych innych szkół lubelskich ponadto przedstawiciele środowisk kombatanckich, IPN oraz Wojewody Lubelskiego.
Reportaż z wydarzenia został wyemitowany przez TVP 3 w Panoramie Lubelskiej.
Po obejrzeniu wystawy uczestnicy wzięli udział w „Spotkaniu z historią”. Dr Dariusz Rogut autor wielu publikacji o tematyce łagrowej obecnie dyrektor Oddziału IPN w Łodzi przedstawił w ciekawej i przystępnej formie problem: „Losy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska”. Duże wrażenie wywołało także świadectwo przeżywania obecności w miejscach pamięci w rejonie Borowicz zaprezentowane przez uczennice XXVII LO – uczestniczki tegorocznej pielgrzymki do Rosji.
Końcowym akcentem „Spotkania z historią” było wręczenie przez prezes Środowiska Borowiczan D. Adach podziękowań współorganizatorom wydarzeń w szkole.
Poniżej fotorelacja z wydarzeń.

Tekst: Dorota Adach
Zdjęcia:Małgorzata Gąszczyk i Wojciech Bielecki