Lublin, dnia 03.12.2012

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Borowiczanie – Sybiracy

 Uprzejmie możemy poinformować, że Nasze Uroczystości z 21-22 października b.r. możemy zaliczyć do ważnych i jakże udanych inicjatyw w życiu naszej organizacji.

 Przygotowany program został zrealizowany w całości.

 Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie która miała uroczysty charakter. Homilię o charakterze patriotycznym poświęcono żołnierzom Polski Walczacej wygłosił ks. prof dr hab. Edward Walewander, później odbył sie uroczysty apel Borowiczan pod pomnikiem "Dla Pamięci .... ku Przestrodze"., Apel poległych odczytał oficer WP z udziałem harcerzy (żołnierze przebywali w tym czasie na okresowych ćwiczeniach poligonowych)

 W trakcie uroczystości medale Pro Memoria od Kierownika do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymali Anna Jóźwik, Małgorzata Wojcieszuk, Teresa Romańska-Faściszewska, Ryszard Dziadosz. Pośmiertnie Medal Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymał Henryk Pielach, wyróżnienie złożono na ręce żony Władysławy Pielach.

 Walne Zgromadzeniu Członków odbyło sie planowo, wybrano nowe władze Środowiska.

 Ponieważ kol. Roman Bar zrezygnował z funkcji prezesa koniecznością był wybór nowego prezesa.

 Prezesem jednomyślnie została wybrana kol. Dorota Adach.

 

Na Walnym Zgromadzeniu Członków wybrano następujących Członków Zarządu:

 Leszek Czarnecki - sekretarz

 Janusz Dzida - Czł. Zarz.

 Anna Pastusiak - skarbnik

 Michał Dytel - wiceprezes

 Władysława Pielach - Czł. Zarz.

 Danuta Matyjewska - wiceprezes

 Zdzisław Kokot - Czł. Zarz.

 Teresa Romańska-Faściszewska - Czł. Zarz.

 

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

 Małgorzata Wojcieszuk

 Ryszard Dziadosz

 Piotr Makarzec

 

Do Rady Seniorów zgłoszono następujące osoby:

 Roman Bar

 Irena Fijałkowska

 Hieronim Grala

 Ewa Ziółkowska

 Maria Karska

 Antoni Jarecki

 

Na wniosek p. Doroty Adach p. Romanowi Barowi - dotychczasowemu prezesowi, który złożył rezygnację - nadano tytuł Honorowego Prezesa Środowiska Borowiczan-Sybiraków.

 

W trakcie uroczystości medale Pro Memoria od Kierownika do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymali Anna Jóźwik, Małgorzata Wojcieszuk, Teresa Romańska-Faściszewska, Ryszard Dziadosz. Pośmiertnie medal Marszałka Województwa Lubelskiego Henryk Pielach, wyróżnienie złożono na ręce żony Władysławy Pielach.

 Obrady zakończyła uroczysta kolacja, podczas której śpiewaliśmy pieśni legionowe i żołnierskie z zespołem "Drewutnia".

 Następnego dnia tj. 22 października odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim sesja historyczna pt.:

 Losy żołnierzy Niepodległej Polski 1944-1947 aresztowanych i wywiezionych do sowieckich łagrów nr 270 w Borowiczach i nr 531 w Swierdłowsku. Młodzież szkolna z zainteresowaniem przyjęła wykład dr Sławomira Poleszaka (IPN Lublin), dr Aleksandry Arkusz (UJ), wspomnienia Romana Bara, jak też odczytanie pamiętników obozowych Henryka Czarneckiego przez jego syna dr Leszka Czarneckiego (IPN Lublin). Duże wrażenie na młodzieży zrobiła tez projekcja filmu pt. "Spotkali się w Borowiczach". Na całości sesji historycznej uczestniczyło ponad 300 uczniów członków Szkolnych Klubów AK i kół historycznych z całego Województwa Lubelskiego.

Ważną zmianą jest nowa siedziba Środowiska Borowiczan w Domu Żołnierza w Lublinie, ale do pełnej adaptacji potrzeba jeszcze czasu i pracy

 

Sekretarz

 dr Leszek Czarnecki