W dniu 18 listopada br. przypada dokładnie 75. rocznica wywiezienia z Lublina (w drugim transporcie) 896 żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz. Jesienią 1944 r. NKWD aresztowało i wywiozło do zespołu łagrów nr 270 w Borowiczach łącznie 4893 żołnierzy. Polacy przywiezieni w późniejszych transportach z Kutaisi i Riazania oraz urodzone tam dzieci składają się na ogólną liczbę 5795 obywateli polskich przetrzymywanych w rejonie Borowicz. Część z nich przewieziono następnie w rej. Swierdłowska a niektórych także do innych łagrów w głębi Związku Sowieckiego. Wg dokumentów 651 przetrzymywanych nie przeżyło katorżniczej pracy i skrajnie trudnych warunków obozowych.

Organizowane przez Środowisko Borowiczan – Sybiraków ogólnopolskie uroczystości przypominające tamte tragiczne wydarzenia i upamiętniające ich ofiary zostały wyróżnione patronatami honorowymi:

 
 


Współorganizatorami wydarzeń są:

Urząd Miasta Lublin
Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie
 
XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
 

Partnerami w organizacji wydarzeń są:

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego
 
Kuratorium Oświaty w Lublinie  

Szkoła Podstawowa nr 1
im. ks. S. Konarskiego w Lublinie

 

Termin uroczystości: 17 – 18 listopada 2019 r.

Program poniżej.

Serdecznie zapraszamy.