Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan – Sybiraków zrzesza byłych żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska, ich krewnych oraz inne osoby popierające cele statutowe.

Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności Środowiska Borowiczan Związku Sybiraków kierując się przesłaniem "DLA PAMIĘCI ...KU PRZESTRODZE" przyjętym w dniach 3-6 sierpnia 1993 r. w Borowiczach (Federacja Rosyjska), na Międzynarodowym Seminarium Represjonowanych Więźniów – żołnierzy Armii Krajowej.

Środowisko Borowiczan – Sybiraków

geneza powstania i zarys działalności

Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan – Sybiraków zrzesza byłych więźniów zespołu łagrów NKWD – MWD ZSRR nr 270 w Borowiczach i 531 w Swierdłowsku oraz ich rodziny.

MIEJSCA PAMIĘCI:

1993 – Jogła cmentarz żołnierzy AK

1997 – Warszawa Kamień Pamięci Borowicze – Świerdłowsk

1997 – Siedlce ulica Borowiczan

18 listopada 1944 roku z Lublina, z bocznicy kolejowej przy ul. Nowy Świat wywieziono do Związku Sowieckiego 896 żołnierzy sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, głównie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

Gehenna rozpoczęła się 18 listopada 1944 r.

Z Lublina do Borowicz jak bydło wiezieni,
a tam w różny sposób okrutnie męczeni,
mrozem i głodem męczeni tam wszyscy
tęsknili – cierpieli z daleka od bliskich.