W sposób symboliczny, z uwagi na pandemię, przedstawicielki Środowiska Borowiczan - Sybiraków: p. prezes  Dorota Adach i p. przewodnicząca KR Małgorzata Wojcieszuk, w towarzystwie p. redaktor Magdaleny Szymaszek - Naumiuk uczciły pamięć ofiar łagrów NKWD.  Przy pomniku DLA PAMIĘCI...KU PRZESTRODZE  na Skwerze Borowiczan w Lublinie zapłonęły znicze.

Wywiad na temat wywózek do łagrów NKWD na terenie Związku Sowieckiego przeprowadzony przez panią redaktor  Magdalenę Szymaszek - Naumiuk z p. prezes Dorotą Adach można odsłuchać korzystając z linku - zobacz.

 

zdjęcia: Magdalena Szymaszek - Naumiuk

tekst: Dorota Adach