Tegoroczne uroczystości rocznicowe przywracające pamięć o losach żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich Polskich, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji niepodległościowych wywiezionych do łagrów NKWD w rej Borowicz i Swierdłowska organizujemy w nieco wcześniejszym terminie. Łączymy je z inną ważną dla Środowiska Borowiczan – Sybiraków datą 14 września 1992 roku na zjeździe w Kazimierzu Dolnym formalnie została powołana organizacja zrzeszająca byłych łagierników i ich rodziny nazwana „Środowisko Borowiczan”.
W ten sposób zrealizowano zobowiązanie podjęte przez grupę więźniów podczas konspiracyjnego spotkania w podobozie Szybotowo k. Borowicz pod koniec 1944 roku, już miesiąc po osadzeniu.


Jubileusz daje sposobność do spotkań i zobowiązuje do szczególnego wspomnienia osób, które przyczyniły się zarówno do powstania organizacji jak i wywarły wpływ na efekty jej działalności.
Serdecznie zapraszamy do udziału w poszczególnych wydarzeniach, które objął Honorowym Patronatem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Michał Dworczyk oraz Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek.
Uroczystości organizujemy we współpracy z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Panem Sławomirem Sosnowskim oraz Prezydentem Miasta Lublin Panem Krzysztofem Żukiem.
Wsparcia udzielili: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Lubelskie (www.muzeumlubelskie.pl), Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.

Program uroczystości.

23 września 2017 r. (sobota) Lublin

godz. 9.00 – 9.45
Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy przez Borowiczan i młodzież szkolną na grobach więźniów łagrów NKWD - założycieli Środowiska Borowiczan oraz na grobach osób dla Środowiska Borowiczan szczególnie zasłużonych.
Godz. 10.00
• Złożenie wiązanki pod Honorową Odznaką Sybiraka na budynku Ratusza.
Godz. 10.15.
• Wyjazd Borowiczan do Kazimierza Dolnego – historycznego miejsca powołania organizacji. Złożenie wiązanek na grobach więźniów łagrów NKWD - założycieli Środowiska Borowiczan.

24 września 2017 r. (niedziela) Lublin
godz. 9.30 – 10.30
Msza święta w intencji zmarłych i żyjących więźniów łagrów NKWD oraz ich rodzin w Kościele Pobrygitkowskim pw. Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej ul. Narutowicza 6

godz.10.40 - 11.10
Przejazd do Skweru Borowiczan na ul. Nowy Świat

godz. 11.15 – 12.15
Uroczystość patriotyczna przy pomniku DLA PAMIĘCI ...KU PRZESTRODZE
• Hymn Rzeczypospolitej Polskiej
• Powitanie gości
• Przemówienia okolicznościowe
• Apel Pamięci i Salwa Honorowa
• Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy
• Utwór „Śpij kolego”

godz. 12.20
Wyjazd na Zamek Lubelski
godz. 12.55
Złożenie wiązanki pod tablicą upamiętniającą ofiary hitlerowskiego i sowieckiego totalitaryzmu
godz. 13.00 – 16.00
Spotkanie uczestników uroczystości w sali Galerii Malarstwa Polskiego XVII – XIX w.
• Powitanie uczestników
• Przemówienie okolicznościowe
• Wręczenie odznaczeń, wyróżnień i podziękowań
• Koncert
• Poczęstunek

25 września 2017 r. (poniedziałek) Lublin
godz. 11.00 – 13.40
Sesja historyczna: Nienawistne zbawienie – historie z Lubelszczyzny pod rządami komunistów. Sala Błękitna w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Spokojna 4.

Program
1. Przywitanie gości: wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, p.o. dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Marcin Krzysztofik, prezes Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan -Sybiraków Dorota Adach (6 min);
2. Wystąpienie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka (10 min);
3. Etiuda filmowa „Inny świat” – autorka Magdalena Śladecka (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie), Małgorzata Kierczuk-Macieszko oraz uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie i Gimanzjum nr 10 im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie (5 min);
4. "Wolność krat i drutu kolczastego – represje komunistyczne na ziemiach Polski Lubelskiej” – prelekcja dr. hab. Tomasza Panfila (OBEN IPN Lublin) (15 min);
5. "Obóz w Błudku” – film dokumentalny Janusza Hanasa (20 min);
6. "Terror i sowieckie bagnety - państwo przeciwko Polakom" - prelekcja dr. Dariusza Roguta (dyrektora IPN Łódź) (15 min);
7. "Polacy na nieludzkiej ziemi – wspomnienie ks. Józefa Kruka, żołnierza AK" – wideoprezentacja Michała Durakiewicza (OBEN IPN Lublin) (17 min);
8. "Żołnierze podziemni – poszukiwania żołnierzy powstania antykomunistycznego na Lubelszczyźnie, ofiar komunizmu" - Marcin Krzysztofik (IPN Lublin) (15 min);
9. "Żuk" - reportaż fabularyzowany o poruczniku Zygmuncie Wilczyńskim ps. "Żuk", partyzancie antykomunistycznego podziemia autorstwa Bogny Bender-Motyki (TVP 3 Lublin);
10. Quiz historyczny dla uczestników (platforma mobilna) – konkrus zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie (20 min).
Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa przygotowana przez lubelski IPN "Polska armia Stalina", która zostanie zaprezentowana przed Salą Błękitną.

 

Wydarzenie towarzyszące:
Lublin 23 września 2017 r. (sobota)
godz. 18.30 – 19.30
Prezentacja książki: Losy „Borowiczan”. 25- lecie Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan- Sybiraków.
Środowiskowy Hufiec Pracy OHP 3-18, ul. Łabędzia 15.

Program

1. Przywitanie gości: wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek, p.o. dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Marcin Krzysztofik, prezes Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan -Sybiraków Dorota Adach (6 min);

2. Wystąpienie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka (10 min);

3. Etiuda filmowa „Inny świat” – autorka Magdalena Śladecka (Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie), Małgorzata Kierczuk-Macieszko oraz uczniowie z Zespołu Szkół Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie i Gimanzjum nr 10 im. Księdza Jana Twardowskiego w Lublinie (5 min);

4. "Wolność krat i drutu kolczastego – represje komunistyczne na ziemiach Polski Lubelskiej” – prelekcja dr. hab. Tomasza Panfila (OBEN IPN Lublin) (15 min);

5. "Obóz w Błudku” – film dokumentalny Janusza Hanasa (20 min);

6. "Terror i sowieckie bagnety - państwo przeciwko Polakom" - prelekcja dr. Dariusza Roguta (dyrektora IPN Łódź) (15 min);

7. "Polacy na nieludzkiej ziemi – wspomnienie ks. Józefa Kruka, żołnierza AK" – wideoprezentacja Michała Durakiewicza (OBEN IPN Lublin) (17 min);

8. "Żołnierze podziemni – poszukiwania żołnierzy powstania antykomunistycznego na Lubelszczyźnie, ofiar komunizmu" - Marcin Krzysztofik (IPN Lublin) (15 min);

9. "Żuk" - reportaż fabularyzowany o poruczniku Zygmuncie Wilczyńskim ps. "Żuk", partyzancie antykomunistycznego podziemia autorstwa Bogny Bender-Motyki (TVP 3 Lublin);

10. Quiz historyczny dla uczestników (platforma mobilna) – konkrus zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie (20 min).

Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa przygotowana przez lubelski IPN "Polska armia Stalina", która zostanie zaprezentowana przed Salą Błękitną.