Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

W dniach 12-16 września br. odbędzie się długo wyczekiwana przez Środowisko Borowiczan pielgrzymka do Borowicz. Borowiczanie deklarowali potrzebę serca i chęć wyprawy do Rosji już w 2014 r. Niestety, wcześniejszych planów nie udawało się sfinalizować.

Tegoroczny projekt „25 lat upamiętnień żołnierzy Armii Krajowej zmarłych w łagrach NKWD w rejonie Borowicz” uzyskał akceptację i dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą 2018. Dwudziestoosobowa grupa, w tym „Borowiczanie”, ksiądz oraz dwie uczennice z wychowawczynią z XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie udadzą się przez Moskwę, Twer do Borowicz, gdzie zaplanowaliśmy obecność w miejscach uwięzienia i katorżniczej pracy naszych Bliskich oraz modlitwę i oddanie hołdu wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji niepodległościowych umęczonym i zmarłym w wyniku deportacji do zespołu łagrów NKWD – MWD nr 270 Borowicze i 531 Swierdłowsk.

Oprócz serdecznych myśli o Bliskich pochowanych na nieludzkiej ziemi, zabieramy ze sobą listy z 652 nazwiskami, tyleż lampek oraz sztandar Środowiska Borowiczan. aby w sposób godny upamiętnić wszystkich.

Program ramowy.

12 września - 13 września 2018 r.
Warszawa lotnisko Chopina godz. 10.45 – Moskwa - Twer - Borowicze

13 września

Wyjazd z Borowicz do miejsc, gdzie znajdowały się podobozy i miejsca upamiętnień. Przygotowanie do uroczystości,

14 września
Uroczystości Borowicze – Bobrowik

  • polowa msza święta,
  • poświęcenie krzyża posadowionego przy istniejącej tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej,
  • modlitwa za Zmarłych: odczytanie nazwisk wszystkich Zmarłych pochowanych w tym miejscu, zapalenie znicza każdemu ze Zmarłych,
    złożenie wiązanki przy tablicy upamiętniającej oraz symbolicznych białych i czerwonych kwiatów przez każdego z uczestników.

Ustie

Modlitwa za Zmarłych: odczytanie nazwisk wszystkich pochowanych w tym miejscu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego , zapalenie znicza każdemu ze Zmarłych

złożenie wiązanki oraz symbolicznych białych i czerwonych kwiatów przez każdego z uczestników.

Jogła

Uroczystości na symbolicznym cmentarzu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego

  • modlitwa za Zmarłych: odczytanie nazwisk wszystkich pochowanych w tym miejscu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz pochowanych w innych miejscach, gdzie nie ma upamiętnień, zapalenie znicza każdemu ze Zmarłych
  • złożenie wiązanki przy pomniku oraz symbolicznych białych i czerwonych kwiatów przez każdego z uczestników.

15 września - 16 września
Borowicze – Katyń - Smoleńsk –Moskwa: Warszawa lotnisko Chopina godz. 21.55

Wyrażamy nadzieję na pełne zrealizowanie naszych planów i szczęśliwy powrót.

Dorota Adach