×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_HTML] Image source is expected to be typed as plain text but 08.70._msza{/gallery)</center> <p style="text-align: center;">Msza święta pod przewodnictwem JE Abp. Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego w Archikatedrze Lubelskiej</p> <center>{gallery}07.70._kwiaty appears to contain HTML tags. Please make sure the image source path or URL is either entered using the keyboard or pasted as plain text.

Program uroczystości upamiętniających – w 70. rocznicę deportacji - martyrologię żołnierzy AK, BCh, NSZ i innych formacji niepodległościowych wywiezionych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska*

Współorganizatorzy: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan – Sybiraków.

Honorowy patronat: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Stanisław Ciechanowski, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Andrzej Krzysztof Kunert.

 

Program uroczystości

9 listopada 2014 r. (niedziela)

11.30 - Msza Święta pod przewodnictwem JE Ks. Abp. Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego – Archikatedra Lubelska pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty

12.50 - Przejazd na ul. Nowy Świat przed pomnik „DLA PAMIĘCI… KU PRZESTRODZE”

13.15 - Uroczystość przy pomniku: meldunek dowódcy kompanii honorowej hymn Rzeczypospolitej Polskiej powitanie uczestników uroczystości wystąpienia okolicznościowe apel pamięci salwa honorowa złożenie kwiatów i zapalenie zniczy odegranie melodii "Śpij kolego"

14.15 - Zakończenie uroczystości przy pomniku i przejazd do centrum Lublina

16.00 - Spotkanie kombatantów z przedstawicielami władz, instytucji współpracujących i młodzieży – Zamek Lubelski, Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX w., Lublin, ul. Zamkowa 9

  • hymn Sybiraków
  • powitanie uczestników uroczystości
  • wręczenie odznaczeń i wyróżnień, koncert w wykonaniu chóru i orkiestry Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie,dyrygent – Teresa Krasowska oraz program artystyczny uczniów Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

10 listopada 2014 r. ( poniedziałek)

9.30 – 10.30
Otwarcie wystawy zorganizowanej przez Muzeum Lubelskie „Borowiczanie 70. rocznica deportacji do obozów sowieckich”, Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”, Lublin, ul. Uniwersytecka 1

11.00 – 14.00
Seminarium historyczne „W imię wolności i honoru”. W 70. rocznicę deportacji - pamięci żołnierzy AK, BCh, NSZ podstępnie aresztowanych i uwięzionych w łagrach NKWD na terenie Związku Sowieckiego – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, aula C-1031 w Collegium Jana Pawła II, Lublin, Al. Racławickie 14

1. Powitanie uczestników – Dorota Adach, prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan - Sybiraków

2. Wstęp tematyczny – dr hab. Jacek Gołębiowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

3. Polskie Podziemie Niepodległościowe we wschodniej Polsce w latach 1944-1945 – cele, charakter i konsekwencje akcji „Burza” – dr Sławomir Poleszak, IPN Oddział Lublin

4. Charakter represji sowieckich i aparatu bezpieczeństwa tzw. Polski Ludowej wobec żołnierzy niepodległej Polski w latach 1944-1945 – dr Jacek Romanek, IPN Oddział Lublin

Przerwa na kawę

5. Lublin w latach 1944-1945 jako ogniwo administracyjne komunistycznego aparatu represji, miejsca aresztowań, więzień i kaźni żołnierzy AK, BCh, NSZ – mgr Artur Piekarz, IPN Oddział Lublin

6. Zespół łagrów NKWD - MWD ZSRR nr 270 w rejonie Borowicz w relacjach byłych łagierników i wspomnieniach ich bliskich – przedstawiciele Środowiska Borowiczan – Sybiraków

7. Łagier NKWD - MWD ZSRR nr 270 w Borowiczach na tle innych obozów NKWD w Rosji Sowieckiej, warunki życia codziennego więźniów obozu w Borowiczach – dr Dariusz Rogut, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

8. Dyskusja

9. Zamknięcie seminarium.

 

Zapraszamy wszystkich Zainteresowanych, a zwłaszcza krewnych internowanych żołnierzy, do udziału w wydarzeniach związanych z 70. rocznicą deportacji.

Młodzież szkolną i akademicką zapraszamy szczególnie do udziału w seminarium historycznym, które odbędzie się w poniedziałek 10 listopada br. w auli C-1031 Collegium Jana Pawła II KUL, Al. Racławickie 14. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy, aby grupy młodzieży wraz z opiekunami dokonały zgłoszenia do dnia 6 listopada br. pod adresem: julianka(at)op.pl

Ciekawym rozwinięciem poruszanej podczas seminarium tematyki będzie otwarta tego dnia wystawa w Muzeum Martyrologii „ Pod Zegarem”. Unikalne eksponaty nie były dotychczas w Lublinie prezentowane. Część z nich była eksponowana w Muzeum Niepodległości w Warszawie. Serdecznie zapraszamy.

* więcej informacji na temat deportacji do łagrów NKWD w rejonie Borowicz w zakładce „ Historia Stowarzyszenia i zarys działalności Środowiska Borowiczan”

Fotokronika

9 listopada 2014 r.

{gallery}08.70._msza{/gallery)

Msza święta pod przewodnictwem JE Abp. Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego w Archikatedrze Lubelskiej

{gallery}07.70._kwiaty{/gallery}

Składanie kwiatów pod pamiątkową tablicą na ścianie Ratusza w Lublinie

Uroczystość patriotyczna przy pomniku "DLA PAMIĘCI... KU PRZESTRODZE w Lublinie"

Uroczyste spotkanie „Borowiczan” z przedstawicielami władz, instytucji współpracujących, kombatantów i młodzieży.

10 listopada 2014 r.

Otwarcie okolicznościowej wystawy w Muzeum Martyrologii Pod Zegarem w Lublinie.

Seminarium „W imię wolności i honoru” w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II