02.VI.2022 Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan-Sybiraków uroczyście obchodziło 30 rocznicę powołania organizacji Środowisko Borowiczan w roku 1992.

Był to bardzo uroczysty i wzruszający dzień, który rozpoczął się uroczystą Mszą w Kościele pw. Wniebowzęcia Najświętszej Maryi Panny w Lublinie, po którym nastapił przemarsz uczestników, w asyście wojskowej młodzieży, ze sztandarem Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków pod Ratusz oraz Zamek Lubelski, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze w Miejscach Pamięci. Następnie wszyscy udali się do siedziby lubelskiego oddziału IPN, gdzie nastapiły uroczyste obchody z udziałem przedstawicieli Władz Miasta i zaproszonych Gości. Wśród nich byli Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele Prezydenta Miasta Lublin: Anna Augustyniak i Zbigniew Niedbała, oraz inni przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, organizacji kombatanckich, wojska, władz oświatowych, organizacji społecznych i współpracujących z nami szkół: XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im Ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie. Wielkie słowa podziękowania należą się p. Dyrektorowi IPN Oddział w Lublinie, dr Robertowi Derewendzie, który umożliwił nam te uroczyste obchody, udostępniając lokal i udzielając wszelkiego wsparcia, oraz Pracownikom IPN w Lublinie. Podziękowania kierujemy też ku Dyrekcjom (p. Dyrektor XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie Urszuli Łapińskiej- Łubniewskiej, p. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im Ks. S. Konarskiego w Lublinie Iwonie Pańpuch) i Gronu Pedagogicznemu w/w szkół, za nieocenioną pomoc w organizacji wydarzenia.

Nasze Stowarzyszenie otrzymało wiele słów uznania i gratulacji:

  • Dyplom Uznania od Wojewody Lubelskiego
  • Dyplom Uznania od Zarządu Województwa Lubelskiego (podpisany przez Marszałka Jarosława Stawiarskiego oraz Wicemarszałka Zbigniewa Wojciechowskiego)
  • Medal „Zasłużony dla Miasta Lublin” przyznany naszemu Stowarzyszeniu przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Za wyróżniającą, ofiarną pracę na rzecz naszej organizacji Medale „Zasłużony dla Miasta Lublin” otrzymały też indywidualnie: Prezes Honorowa Dorota Adach i Członkinie Zarządu poprzednich kadencji: Władysława Pielach, Anna Pastusiak oraz Lidia Kurnatowska-Dzida. Serdecznie gratulujemy!

Odczytano również List Gratulacyjny z Ministerstwa Edukacji i Nauki podpisany przez Pana Ministra Przemysława Czarnka.

Oprócz głównych obchodów w lubelskim oddziale IPN oraz Uroczystości Jubileuszowej z udziałem Borowiczan, przedstawicieli Władz, Wojska, zaproszonych Gości oraz Młodzieży przy Pomniku Borowiczan na Skwerze Borowiczan odbyły się też poranne uroczystości w obu w/w szkołach z udziałem Prezes Honorowej Pani Doroty Adach (Szk. Podst. Nr 1) i Prezesa Leszka Czarneckiego (XXVII LO) oraz Dyrekcji, Nauczycieli, Młodzieży obu szkół. Złożono kwiaty, zapalono znicze w miejscach upamiętnień (Pomnik Borowiczan, Dęby Pamięci i Tablice Pamiątkowe).

Po południu gościł nas na spotkaniu panelowym i koleżeńskim w Domu Polonii w Lublinie jego Dyrektor p. Dariusz Śladecki. Wspomnieniom i opowieściom nie było końca.

3 czerwca 2022 delegacja Zarządu Stowarzyszenia Srodowisko Borowiczan-Sybiraków udała się na Cmentarz przy ul. Lipowej w Lublinie, gdzie złożono kwiaty z pamiątkową wstęgą i zapalono znicze na grobie długoletniego Prezesa naszego Środowiska ś.p. Henryka Pielacha oraz na na grobach naszych innych zmarłych Kolegów. Cześć Pamięci Tych, którzy odeszli już od nas!