Ogólnopolskie uroczystości upamiętniające żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego - ofiary wywózki do łagrów NKWD na terenie Związku Sowieckiego przebiegały zgodnie z planem.

17 listopada br. miały miejsce trzy wydarzenia:

 1. Przy pomniku DLA PAMIĘCI... KU PRZESTRODZE odbyła się uroczystość patriotyczna, której istotnym elementem był apel pamięci odczytany przez ppor. Piotra Nowickiego i salwa honorowa.

  Głos zabrali w kolejności: Prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków Pani Dorota Adach, Poseł na Sejm RP Pan Przemysław Czarnek, p.o. Wojewody Lubelskiego Pan Robert Gmitruczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Sebastian Trojak. Liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Uroczystość prowadził przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin Pan Zdzisław Niedbała.
 1. W Kościele pw. Miłosierdzia Bożego została odprawiona koncelebrowana, uroczysta Msza św. w intencji byłych więźniów łagrów NKWD i ich rodzin. Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. prof. Edward Walewander. Oprawę mszy św. przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie.
 1. W Kościele, po Mszy św. odbyła się uroczystość, podczas której osoby w szczególny sposób wspierające działalność Środowiska Borowiczan – Sybiraków zostały wyróżnione Honorową Odznaką Obozy Internowanych w Rosji Sowieckiej. Wyróżnieni zostali: Pan prof. Przemysław Czarnek, ks. dr Eugeniusz Szymański, Pani Małgorzata Gąszczyk, Pan Przemysław Dzida. W dalszej części uroczystości Pani Władysława Pielach przedstawiła referat Droga Polaków z Polski na nieludzką ziemię, na Sybir do ZSRR.

  Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu młodzieży z XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

  Po zakończeniu uroczystości zarówno goście jak i parafianie zostali zaproszeni na poczęstunek.

  W wydarzeniach brali udział poza Borowiczanami z różnych rejonów Polski dostojni goście: Poseł na Sejm RP pan Przemysław Czarnek, p.o. Wojewody Lubelskiego pan Robert Gmitruczuk,, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego pan Sebastian Trojak, przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublin pan Zdzisław Niedbała, radny Rady Miasta Lublin pan Piotr Popiel, Lubelski Wicekurator Oświaty pan Piotr Szczepanik, Dyrektor lubelskiego oddziału IPN pan Marcin Krzysztofik, Zastępca Dowódcy II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Zbigniew Kryszczuk oraz kompania honorowa i orkiestra wojskowa, Dyrektor Muzeum Lubelskiego pani Katarzyna Mieczkowska wraz z Kierownik Muzeum Martyrologii Pod Zegarem panią Barbarą Oratowską, sekretarz ZR Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” pan Krzysztof Choina, przedstawiciele organizacji kombatanckich i patriotycznych ze sztandarami, inicjatorzy budowy upamiętnień w Stefankowicach i Uścimowie, dyrektorzy i nauczyciele szkół wraz z młodzieżą i sztandarami oraz mieszkańcy Lublina.

18 listopada br. miały miejsce dwa wydarzenia:

 1. Obok siedziby XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie posadzono dąb pamięci i odsłonięto stosowną tablicę informacyjną.

  W uroczystości wzięła udział Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i młodzież „klas mundurowych” XXVII LO im. Zesłańców Sybiru, Borowiczanie oraz zaproszeni goście: Lubelski Wicekurator Oświaty Pan Eugeniusz Pelak, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego Pani Ewa Dumkiewicz – Sprawka, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego ppłk Ireneusz Olender, radni Rady Miasta Lublin, kombatanci.

  Gości powitała dyrektor XXVII LO im. Zesłańców Sybiru Pani Urszula Łapińska - Łubniewska. Prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków Dorota Adach podziękowała Dyrekcji szkoły za przychylenie się do inicjatywy Środowiska Borowiczan – Sybiraków posadzenia dębu upamiętniającego żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego - więźniów łagrów NKWD w rej. Borowicz i Swierdłowska. Pani Prezes odczytała również treść listu adresowanego do przyszłych pokoleń zamieszczonego w kapsule pamięci pod tablicą informacyjną. Tablicę informacyjną ufundowała społeczność Środowiska Borowiczan – Sybiraków natomiast Szkoła jest fundatorem wspaniałego dębu.

  Dąb i tablicę poświęcił proboszcz pobliskiej parafii pw. Świętego Wojciecha ks. kan. Jacek Wargocki.

  Do posadzenia dębu zostały zaproszone dzieci zamęczonych w Borowiczach oraz w dalszej kolejności inne zainteresowane osoby.

 1. Zgodnie z planem, w „Sali błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się sesja historyczna : Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego w sowieckich łagrach ( 1944 – 1949), przygotowana przez IPN Oddział w Lublinie.

  Sesję otworzył Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk.

  Wstęp historyczny wprowadził Pan Marcin Krzysztofik Dyrektor IPN Oddział w Lublinie przedstawiając: Metody działalności NKWD i UB po wkroczeniu Armii Czerwonej na teren Polski w 1944 r.

  Kolejnymi prelegentami byli:

  – dr Dariusz Rogut (Dyrektor IPN Oddział w Łodzi) Historia obozu NKWD - MWD nr 270 Borowicze

  – dr Leszek Czarnecki (IPN Lublin) Obóz NKWD w Borowiczach w pamiętnikach żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

  Ostatnim punktem merytorycznym były fragmenty filmu: Świadkowie: Chleb snem niespełnionym – relacje świadka Mieczysława Godlewskiego (TV Trwam).

  Konferencję zakończył quiz Kahoot.

 

Dziesięcioro uczniów otrzymało nagrody ufundowane przez Lubelski Oddział IPN.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście, Borowiczanie, młodzież z 27 szkół oraz nauczyciele z 49 szkół województwa lubelskiego.

Wydarzenia były relacjonowane w programach TVP 3 i Radiu Lublin zarówno w dniu 17 listopada jak i w dniu 18 listopada br.