Konkurs Sztafeta pamięci - Borowicze

Zarząd Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan - Sybiraków gorąco zaprasza młodzież z rodzin Środowiska do udziału w konkursie „Sztafeta pamięci - Borowicze”, zorganizowanym z okazji upływającego w 2012 roku XX- lecia działalności.

Cele konkursu:
1. Zachowanie od zapomnienia losów i martyrologii żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i członków innych organizacji niepodległościowych poddanych represjom w okresie PRL oraz troska o miejsca pamięci narodowej związane z ich losami.
2. Umocnienie więzi międzypokoleniowej w rodzinach „Środowiska Borowiczan”.

Regulamin konkursu

W konkursie oceniane będą prace literackie oraz działania w następujących kategoriach:
I. Praca literacka (esej, reportaż, wywiad) w jednej z dwóch wersji:
A. Wspomnienia osoby bliskiej (lub na temat osoby bliskiej), wywiezionej w roku 1944 do łagrów NKWD na terenie Związku Radzieckiego, szczególnie w rejonie Borowicz i Swierdłowska. Wspomnienia mogą dotyczyć pobytu w łagrach, jak również okresu przed i po deportowaniu.
B. Refleksje autora pracy po zapoznaniu się z literaturą faktu i innymi źródłami dotyczącymi problematyki łagrów NKWD w Związku Radzieckim, szczególnie w rejonie Borowicz i Swierdłowska.
II. Osobiście przeprowadzone przez uczestnika konkursu działania (np. na terenie szkoły, uczelni, domu kultury itp.) mające na celu popularyzację wiedzy o łagrach NKWD w Związku Radzieckim, do których zsyłano żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego, miejscach pamięci związanych z ww. wydarzeniami oraz wiedzy o losach łagierników.

Postanowienia ogólne.
1. Uczestnikiem konkursu może być młodzież w wieku od 14 do 24 lat (decyduje rok urodzenia), związana poprzez rodzinę ze Środowiskiem Borowiczan.
2. W każdej kategorii przewiduje się 3 nagrody.
3. Pierwszą nagrodę stanowi 4-dniowy pobyt na Wybrzeżu podczas uroczystości XX – lecia Środowiska Borowiczan. W przypadku laureata niepełnoletniego wraz z opiekunem.
4. Jury zastrzega sobie prawo zmiany liczby nagród w zależności od poziomu i liczby nadesłanych prac.
5. Praca może liczyć nie więcej niż 4 strony tekstu , na papierze formatu A4, pisane na komputerze czcionką o rozmiarze 12. Dodatkowo może zawierać fotografie, ilustracje i inne materiały dokumentacyjne.
6. Prace nie mogą być wcześniej publikowane lub popularyzowane w inny sposób.
7. W przypadku wyboru kategorii IB należy podać tytuły i autorów wykorzystanych publikacji.
8. W przypadku wyboru II kategorii należy dołączyć opis i dokumentację działań oraz potwierdzenie ich realizacji, wydane przez kierownika placówki( szkoły , uczelni itp.), w której wydarzenie miało miejsce.
9. Prace muszą zawierać „metryczkę” z następującymi danymi:


Imię i nazwisko uczestnika konkursu
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Nazwa szkoły/uczelni w której uczestnik konkursu się kształci
Imię i nazwisko krewnego, który był zesłany do łagrów w Związku Radzieckim oraz stopień pokrewieństwa
Podpis uczestnika


10. Organizatorzy nie zwracają prac po zakończeniu konkursu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w celach związanych z popularyzacją idei konkursu.
12. Interpretacja zapisów regulaminu należy do organizatorów.
13. Termin nadsyłania prac upływa dnia 30 marca 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
14. Prace należy nadsyłać pod adresem:
Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan- Sybiraków
ul. Żwirki i Wigury 6
20-029 Lublin

oprac. Dorota Adach

Informacja dla zainteresowanych uczestniczeniem w zjeździe Borowiczan w maju 2012r.

Osoby zainteresowane proszone są o wstępne zgłoszenie uczestnictwa do dnia 15 stycznia 2012r. Jest to niezbędne do rezerwacji świadczeń (hotele, wyżywienie, transport). Dużo wcześniejsze terminy rezerwacji podyktowane są organizacją na Wybrzeżu meczów EURO-2012

Czytaj więcej: Informacja dla zainteresowanych uczestniczeniem w zjeździe Borowiczan w maju 2012r.

Wstępny Harmonogram Zjazdu Borowiczan

Zjazd Borowiczan
27-30 maja 2012r.
Gdynia, Gdańsk, Sopot, Szymbark

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu
Roman Władysław Bar
81-809-Sopot ul.A.Grottgera 20 A m.13
tel.: 48 585 510 939, komórka: 606 387 361
e-mail: r.bar(małpka)op.pl
Wstępny Harmonogram Zjazdu Borowiczan

27 maja (Dzień 1)

12.00-13.00 do SOPOT-WDW, zakwaterowanie
13.30-14.30 obiad
15.30-16.00 spotkanie organizacyjne
16.30-17.00 przejście na Molo, zwiedzanie. Przejście do kościoła św. Jerzego, złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej zmarłych w Borowiczach
18.30 kolacja
20.00 spotkanie integracyjne z udziałem Gości i Uczestników

28 maja (Dzień 2)

8.00-8.30 śniadanie
9.00 odjazd do Gdańska
10.00 Bazylika Metropolitarna - koncert organowy
11.00-11.30 przejazd do Gdańska - Targ Rakowy
11.30-12.30 przejście ul.Długą - Dwór Artusa-Zielona, Przystań Długie Pobrzeże zaokrętowanie Galeon Czarna Perła
12.30-13.30 rejs Gdańsk-Westerplatte
13.30-14.30 Westerplatte - złożenie hołdu, modlitwa przy Grobach Bohaterskich Obrońców
14.45-15.30 przejazd do Sopot-WDW
15.30-16.30 obiad WDW
16.30-17.00 przejazd do Gdyni, Muzeum ORP Błyskawica
17.15-18.00 zwiedzanie okrętu-muzeum, spotkanie z dowództwem Marynarki Wojennej
18.00-18.30 złożenie hołdu przy Płycie marynarza i Pomniku Armii Krajowej
18.30-18.15 przejście-złożenie hołdu przy Pomniku Zesłańców Sybiru, przejście do klubu Marynarki Wojennej "Riwiera"
18.30-19.00 uroczyste otwarcie zjazdu Borowiczan, powitania, wystąpienia przedstawicieli (wg. uzupełniającego scenariusza)
19.00-19.30 występy zespołu artystycznego Marynarki Wojennej
20.00-21.00 kolacja
21.30 odjazd do Sopot-WDW

29 maja (Dzień 3)

8.00-8.30 śniadanie
9.00 odjazd do Gdyni-Redłowo, cmentarz obrońców wybrzeża
9.00-10.15 uroczystości złożenia hołdu bohaterom, msza św, ekumeniczne modły (wg.uzupełniajacego scenariusza tradycji Mar.Wojennej)
10.30-11.15 przejazd do Gdyni-Oksywie, port Marynarki Wojennej
11.30-12.45 zwiedzenie okrętu Marynarki Wojennej, pokaz ceremoniału morskiego oraz paradnej musztry Reprezentacyjnej Orkiestry Marynarki Wojennej
13.00-14.00 obiad w Restauracji Akademii Marynarki Wojennej "Tawerna pod Kordem"
14.15-16.00 przejazd Gdynia-Szymbark przez Kartuzy Kaszubską Drogą, przyjazd do Centrum Edukacji i Promocji Regionu
16.00-17.00 zakwaterowanie w Hotelu CEPR
17.00-18.00 Otwarcie Wystaw: "Drogi Do Wolności", "Borowicze-Borowiczanie-Srodowisko Borowiczan", Zwiedzanie CEPR
18.00-19.00 spotkanie Organizatorów III Konferencji
19.00-20.00 kolacja -Spotkanie z władzami Regionu
20.00-21.00 występy Zespołów Artystycznych i Folklorystycznych

30 maja (Dzień 4)

8.00-8.15 msza Św. w Kaplicy Apel Pamięci Za poległych, Zmarłych w Borowiczach, po powrocie w Kraju Zmarłych Członków Środowiska
9.00-10.00 śniadanie
10.OO-11.45 otwarcie ekspozycji Borowicze-Borowicznie. Środowisko Borowiczan. Zwiedzanie Ośrodka
12.00-14.00 rozpoczecie Konferencji Dla Pamięci Ku Przestrodze (wg. osobnego programu)
14.00-15.00 obiad
15.00-18.30 dalsze obrady Konferencji-Zakończenie
18.30-19.00 uroczyste zakończenie ZJAZDU Borowiczan
19.30-21.00 uroczysta kolacja

31 maja (Dzień 5)

Odjazdy Gości i Uczestników Zjazdu.
Prezentowany harmonogram organizacji zjazdu Borowiczan jest na obecnym etapie wstępny. I będzie korygowany aby zapewnić realizację zakładanych celów programowych.

Sopot, luty 2012r.
Roman Władysław Bar
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Informacja o działalności w 2011r. i programie przedsięwzięć na 2012r.

Informacja o działalności Środowiska Borowiczan-Sybiraków w 2011r.
i programie przedsięwzięć na 2012r.

W minionym, 2011r. zrealizowanych zostało szereg zadań organizacyjnych, wśród których do najważniejszych należały:

 • 28 kwietnia w Lublinie Walne Zgromadzenie Członków, na którym przyjęta została Uchwała o podjęciu działań zmierzających do powołania Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan-Sybiraków,
 • 29 kwietnia uroczystość poświęcenia Sztandaru Środowiska Borowiczan, podczas mszy świętej z ceremoniałem wojskowym, pod przewodnictwem Arcybiskupa Seniora Bolesława Pylaka i przy udziale gości, m.in.: Ministra Jana Ciechanowskiego, Ambasadora Jarosława Drozda, lubelskich parlamentarzystów, "Gławy" rej. Borowicz- Jurija P. Wasiljewa, przedstawicieli władz samorządowych województwa i miasta Lublina, organizacji kombatanckich, społeczności Gimnazjum Nr 1, członków Środowiska Borowiczan, mieszkańców.
 • Tego też dnia złożony został hołd przy Pomniku "Dla Pamięci Ku Przestrodze" z udziałem w.w. gości, Kompanii Honorowej Wojska Polskiego Garnizonu Lubelskiego i orkiestry wojskowej,
 • 21 września uzyskanie przez Grupę Lubelską siedziby w d. Domu Żołnierza w Lublinie przy ul. Żwirki i Wigury 6,
 • 8-13 maja w Borowiczach, w uroczystościach 66 rocznicy zakończenia II wojny światowej uczestniczyła 12 - osobowa grupa przedstawicieli Środowiska Borowiczan i Gimnazjum Nr 1 w Lublinie. Oddany został hołd w miejscach Pamięci: Ustie, Bobrowik i Jogla. Gospodarze Borowicz zorganizowali II-gą konferencję "Dla Pamięci... Ku Przestrodze" wzbogaconą programem artystycznym przygotowanym przez młodzież z Polski i Rosji
 • 23 września Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego: rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych... pod numerem KRS: 0000395952 Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan - Sybiraków z siedzibą w Sopocie, ul.Armii Krajowej 94.
 • 19-20 października, ponownie w Lublinie:
  • zebranie Zarządu, podczas którego omówiono sprawy organizacyjne, plan pracy na IV kwartał b.r. oraz na rok 2012, sprawy finansowe.
  • uroczystość złożenia hołdu przy Pomniku "Dla Pamięci Ku Przestrodze" z udziałem m.in. gości z Borowicz i przedstawicieli władz Lublina; uroczystość uświetniła ponownie orkiestra wojskowa oraz Kompania Honorowa Międzynarodowej Brygady (sekcja polska) Wojska Polskiego w Lublinie,
  • uczestniczyliśmy w zorganizowanej przez Gimnazjum nr 1 „Uroczystości II rocznicy posadzenia Dębu Borowiczan” przy Gimnazjum Nr 1 oraz zorganizowanej z tej okazji sesji historycznej z udziałem gości z Borowicz.
 • Ponadto uczestniczyliśmy w różnych przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty m.in. organizacje kombatanckie, wojsko, władze samorządowe i państwowe.

Bardzo dziękujemy wszystkim Członkom Zarządu, którzy przyczynili się do zrealizowania ww. przedsięwzięć, dziękujemy wszystkim Borowiczanom, którzy włączali się do realizacji zadań lub w nich brali udział.

Słowa podziękowania kierujemy do władz państwowych i samorządowych Lublina i Lubelszczyzny za pomoc organizacyjną. Wielkie podziękowania należą się Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych a w szczególności ministrowi Janowi S. Ciechanowskiemu za wsparcie finansowe, bez którego niektóre przedsięwzięcia nie mogłyby dojść do skutku. W przedsięwzięciach polsko-rosyjskich mogliśmy liczyć na niezawodną pomoc Konsula Generalnego w St.Petersburgu Jarosława Drozda oraz Administracji Municypalnego Rejonu Borowicze; dziękujemy!


Bardzo serdecznie dziękujemy władzom i żołnierzom Międzynarodowej Brygady (sekcja polska) w Lublinie, na których życzliwość i pomoc możemy zawsze liczyć (ceremoniał wojskowy podczas uroczystości, uzyskanie siedziby w Domu Żołnierza).


Serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Młodzieży Gimnazjum nr 1 im. Ks. S. Konarskiego w Lublinie za inicjatywy mające na celu zachowanie pamięci o martyrologii żołnierzy AK i innych organizacji niepodległościowych oraz uświetnianie naszych uroczystości pięknymi programami artystycznymi.

Równolegle, począwszy od m-ca czerwca podjęte zostały prace mające na celu opracowanie koncepcji programowej Jubileuszowego Zjazdu Borowiczan z okazji 20-letniej działalności Środowiska. Koncepcja ta, w sierpniu 2011 r. uzyskała wstępną akceptację ministra J.S.Ciechanowskiego. Założenia programowe obchodów zostały przyjęte przez Zarząd Środowiska Borowiczan-Sybiraków na posiedzeniu w dniu 28.X.2011r.

Obecnie do najważniejszych zadań należą:
1. przygotowania do Jubileuszowego Zjazdu,
2. pozyskiwanie sponsorów w związku z przygotowaniem Zjazdu; zwracamy się do wszystkich członków o pomoc w realizacji tego zamierzenia,
3. pozyskiwanie nowych członków (zgodnie z zapisami Statutu Ś B. możemy poszerzyć grono członków o wszystkich sympatyków). Zwracamy się do Wszystkich o podjęcie energicznych działań w tym kierunku wśród krewnych, znajomych itp.

Przesyłamy deklaracje członkowskie i prosimy o ich wypełnienie i odesłanie, dla umożliwienia uporządkowania dokumentacji.
Dodatkowa deklaracja może być przekazana ewentualnym nowym członkom.

Przypominamy o ogłoszonym konkursie "Sztafeta pamięci - Borowicze". Okres świąteczny sprzyja wspomnieniom. Starajmy się zainteresować młode pokolenie mało znaną problematyką związaną z deportacją do łagrów w rej. Borowicz i in. w 1944r.
Nasze ambitne zamierzenia wymagają wsparcia!!!
Zwracamy się gorąco o zaangażowanie!!!


Dorota Adach
Wiceprezes

Roman Bar
Prezes

Sopot - Lublin - Koszalin - Warszawa, grudzień 2011r.

Więcej artykułów…

 1. Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information