Program uroczystości upamiętniających – w 70. rocznicę deportacji - martyrologię żołnierzy AK, BCh, NSZ i innych formacji niepodległościowych wywiezionych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska*

Współorganizatorzy: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan – Sybiraków.

Honorowy patronat: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Stanisław Ciechanowski, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Andrzej Krzysztof Kunert.