Program
uroczystości upamiętniających martyrologię żołnierzy AK, BCh, NSZ i innych formacji niepodległościowych wywiezionych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska.

15 listopada 2013 r.

1. Godz. 9.30 Rozpoczęcie uroczystości przed siedzibą Gimnazjum nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Lublinie przy ul. Kunickiego 116