Kadencja 2021 – 2024

Dorota Adach – honorowy prezes

Członkwie Zarządu:

1. Leszek Czarnecki - prezes
2. Przemysław Mącik – skarbnik
3. Malgorzata Wojcieszuk – sekretarz
4. Elżbieta Nowacka – członek prezydium zarządu
5. Władysława Pielach – członek zarządu
6. Teresa Romańska-Faściszewska - członek zarządu

Komisja Rewizyjna
1. Lidia Kurnatowska-Dzida - przewodnicząca
2. Ryszard Dziadosz
3. Wanda Jóżwiak- Dobosz

Kadencja 2015 – 2018,  2018 – 2021

Członkwie Zarządu:

1. Dorota Adach - prezes
2. Anna Jóźwik - wiceprezes
3. Danuta Matyjewska - wiceprezes
4. Anna Pastusiak - skarbnik
5. Elżbieta Nowacka - sekretarz
6. Leszek Czarnecki - członek Zarządu
7. Lidia Kurnatowska-Dzida - członek Zarządu
8. Janusz Dzida - członek Zarządu
9. Władysława Pielach - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

1. Jan Bieliński
2. Ryszard Dziadosz
3. Małgorzata Wojcieszuk

Kadencja 2012 - 2015

Członkwie Zarządu:
Dorota Adach - prezes
Michał Dytel - wiceprezes
Danuta Matyjewska - wiceprezes
Leszek Czarnecki - sekretarz
Anna Pastusiak - skarbnik
Janusz Dzida - Czł. Zarz.
Władysława Pielach - Czł. Zarz.
Zdzisław Kokot - Czł. Zarz.
Teresa Romańska-Faściszewska - Czł. Zarz.

Komisja Rewizyjna:
Małgorzata Wojcieszuk
Ryszard Dziadosz
Piotr Makarzec

Rada Seniorów:
Roman Bar
Irena Fijałkowska
Hieronim Grala
Ewa Ziółkowska
Maria Karska
Antoni Jarecki