Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan – Sybiraków zrzesza byłych żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska, ich krewnych oraz inne osoby popierające cele statutowe.

Stowarzyszenie jest kontynuatorem działalności Środowiska Borowiczan Związku Sybiraków kierując się przesłaniem "DLA PAMIĘCI ...KU PRZESTRODZE" przyjętym w dniach 3-6 sierpnia 1993 r. w Borowiczach (Federacja Rosyjska), na Międzynarodowym Seminarium Represjonowanych Więźniów – żołnierzy Armii Krajowej.