18 listopada 1944 roku z Lublina, z bocznicy kolejowej przy ul. Nowy Świat wywieziono do Związku Sowieckiego 896 żołnierzy sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, głównie Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

W sześćdziesiątą rocznicę deportacji w 2004 roku odsłonięto obok bocznicy kolejowej przy ulicy Nowy Świat pomnik poświęcony pamięci zesłańców. Miejscu temu nadano nazwę Skwer Borowiczan.

Pomnik 

SKWER BOROWICZAN POMNIK „DLA PAMIĘCI... KU PRZESTRODZE...” W LUBLINIE

 

Napis na tablicy głosi:

SKWER BOROWICZAN

 „Jeśli my zapomnimy o Nich, to niech Bóg zapomni o nas”

 PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

ARESZTOWANYCH I UWIĘZIONYCH PRZEZ NKWD I UB

 WYWIEZIONYCH Z TEGO MIEJSCA

 18 LISTOPADA 1944 ROKU

 DO SOWIECKICH ŁAGRÓW NR 270

 W REJONIE MIASTA BOROWICZE W ZSRR

 DLA PAMIĘCI... KU PRZESTRODZE...

 W 60 ROCZNICĘ WYWÓZKI

 BOROWICZANIE I ICH RODZINY

18 LISTOPADA 2004 ROKU

 

Autorem projektu pomnika jest arch. Stanisław Małecki.