Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 października 2015 r. odszedł na wieczną wartę

Śp. mjr Roman Władysław Bar
ur. 11 września 1926 r. w Stryju

Żołnierz Armii Krajowej ps. „Słowianin”.
Od listopada 1944 r. do lutego 1946 r. więziony w łagrze NKWD nr 270 w Borowiczach w obwodzie nowogrodzkim na terenie Związku Sowieckiego.
Współzałożyciel i wieloletni Prezes Środowiska Borowiczan - organizacji zrzeszającej byłych więźniów łagru NKWD w Borowiczach i Swierdłowsku, ostatnio
Prezes Honorowy Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków.
Wielce zasłużony dla upamiętniania żołnierzy Armii Krajowej – ofiar sowieckich represji.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami,
m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Zesłańców Sybiru, Medalem Wojska, Medalem Pro Patria, Medalem Pro Memoria.

Rodzinie Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”...

Cześć Jego pamięci.

Zarząd oraz koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków.

Uroczystości żałobne odbyły się w dniu 14 października w Kościele pw..Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz z udziałem honorowej asysty wojskowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Malczewskiego w Sopocie.