Sztafeta pamięci

W dniu 19 listopada br. w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie miały miejsce dwa wydarzenia mające na celu poszerzenie wiedzy historycznej młodzieży oraz pogłębienie wrażliwości młodego pokolenia na postawy i powojenne losy wielu polskich rodzin:

 • uroczystość otwarcia wystawy „25 lat upamiętnień żołnierzy Armii Krajowej zmarłych w łagrach NKWD w rejonie Borowicz”,
 • „Spotkanie z historią” - sesja historyczna dla młodzieży szkół lubelskich.

Po powitaniu gości przez dyrektor szkoły panią Urszulę Łapińską – Łubniewską i wprowadzeniu w tematykę wystawy przez prezes Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków panią Dorotę Adach uroczystego przecięcia wstęgi dokonali współorganizatorzy oraz przedstawiciele rodzin żołnierzy zmarłych w rejonie Borowicz: pan Ryszard Dziadosz i pan Janusz Dzida. Ekspozycja w eleganckiej i ciekawej formie przedstawia miasto Borowicze w ujęciu historycznym uwypuklając funkcjonowanie w tym rejonie łagrów NKWD. Wyszczególniono nazwiska wszystkich żołnierzy AK, BCh, NSZ zmarłych męczeńską śmiercią w latach 1944 – 1947 w wyniku wywózki oraz pokazano upamiętnienia w miejscach pochówku w miejscowościach Ustie i Bobrowik oraz na symbolicznym cmentarzu w Jogle. Zostały przedstawione także symbole pamięci usytuowane na terenie Polski. Wystawa będzie stałym elementem wystroju szkoły.
W uroczystości brali udział uczniowie XXVII LO im. Zesłańców Sybiru z tutejszego Zespołu Szkół nr 10 i klas gimnazjalnych innych szkół lubelskich ponadto przedstawiciele środowisk kombatanckich, IPN oraz Wojewody Lubelskiego.
Reportaż z wydarzenia został wyemitowany przez TVP 3 w Panoramie Lubelskiej.
Po obejrzeniu wystawy uczestnicy wzięli udział w „Spotkaniu z historią”. Dr Dariusz Rogut autor wielu publikacji o tematyce łagrowej obecnie dyrektor Oddziału IPN w Łodzi przedstawił w ciekawej i przystępnej formie problem: „Losy żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego wywiezionych do łagrów NKWD w rejonie Borowicz i Swierdłowska”. Duże wrażenie wywołało także świadectwo przeżywania obecności w miejscach pamięci w rejonie Borowicz zaprezentowane przez uczennice XXVII LO – uczestniczki tegorocznej pielgrzymki do Rosji.
Końcowym akcentem „Spotkania z historią” było wręczenie przez prezes Środowiska Borowiczan D. Adach podziękowań współorganizatorom wydarzeń w szkole.
Poniżej fotorelacja z wydarzeń.

Tekst: Dorota Adach
Zdjęcia:Małgorzata Gąszczyk i Wojciech Bielecki

Pielgrzymka do Borowicz

W 25. rocznicę pierwszych znaków pamięci w miejscach pochówku żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji niepodległościowych w rejonie Borowicz, właśnie tutaj Środowisko Borowiczan – Sybiraków oddało hołd zmarłym śmiercią męczeńską w łagrach NKWD. Jednocześnie został wysłany sygnał do władz i lokalnej społeczności, że świadomość martyrologii naszych bliskich jest wciąż żywa, łańcuch pamięci ma kolejne ogniwa. Będziemy się troszczyć, aby upamiętnienia były w dobrym stanie i nie spoczniemy aż uzyskają oczekiwany godny kształt.

Z satysfakcją mogę zakomunikować, że zostały zrealizowane wszystkie zaplanowane części i formy programu. W Ustiu, Bobrowiku i Jogle dwudziestoosobowa grupa, w tym kapłani uczennice z XXVII LO im. Zesłańców Sybiru z Lublina oraz przedstawiciel miasta Borowicze modlili się za pochowanych tam żołnierzy oraz za pochowanych w innych miejscach lecz zmarłych męczeńską śmiercią w wyniku wywózki do łagrów NKWD – MWD nr 270 Borowicze i 531 Swierdłowsk. Odbyły się apele pamięci: odczytaliśmy 652 nazwiska i zapaliliśmy każdemu znak pamięci - świecę.

W Bobrowiku ponadto została odprawiona polowa msza święta w intencji zmarłych więźniów łagrów NKWD oraz został poświęcony krzyż, który na nasz wniosek w 2014 r. ufundowała ówczesna Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Krzyż dopełnia upamiętnienie z 2002 r. w postaci tablicy z inskrypcją w języku polskim i rosyjskim. Mszę świętą odprawił i dokonał aktu poświęcenia uczestnik pielgrzymki ksiądz Bogusław Suszyło, którego ojciec chrzestny był więźniem łagrów w Borowiczach.

Każdy uczestnik pielgrzymki złożył w miejscach upamiętnienia symboliczną wiązankę w postaci białej i czerwonej róży.

Miejsca, gdzie znajdują się symbole pamięci są dosyć zadbane. Informowano nas, iż tereny, które prawdopodobnie były miejscami pochówków pozostaną nienaruszone, nie będą tam prowadzone żadne inwestycje.

Pielgrzymi odwiedzili również upamiętnienia innych narodowości zmarłych w zespole łagrów nr 270 Borowicze oraz pomnik w Borowiczach poświęcony ofiarom I-szej wojny światowej.
Pielgrzymi mieli możliwość wejścia do kompleksu odnowionego Monastyru w Borowiczach oraz modlitwy w tamtejszej cerkwi. Jak wiemy znajdował się tutaj szpital specjalny 3810 – miejsce śmierci wielu chorych, w tym, wg dokumentów, 137 Polaków. Niestety, mimo składanych przez Środowisko Borowiczan wniosków brak jakiegokolwiek symbolu pamięci o tym fakcie.
Dzięki uprzejmości opiekującego się grupą przedstawiciela m. Borowicze delegacja Borowiczan pojechała na miejsce określane jako Choromy, gdzie byli chowani zmarli w szpitalu specjalnym. Jak się okazało rozbudowuje się tutaj upamiętnienie jeńców węgierskich. Wykorzystując ten fakt, wydaje się, iż można próbować we współpracy z Węgrami umieścić również polskie symbole. Taką sugestię prezes Dorota Adach skierowała już do Konsula Generalnego RP w S. Petersburgu.

Pielgrzymi uczestniczyli również w spotkaniu z przedstawicielami miejscowej inteligencji, którzy są naszymi sprzymierzeńcami troski o upamiętnienia w rejonie Borowicz. Prezes Stowarzyszenia Dorota Adach dziękując za tę troskę jednocześnie zaznaczyła, że ciągle mamy nadzieję na możliwość zamieszczenia w miejscach pochówku wykonanych już tablic z nazwiskami wszystkich Polaków zmarłych męczeńską śmiercią na tej ziemi.

W programie oddania hołdu zmarłym czynnie brała udział pani wicekonsul Edyta Niedźwiecka z Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu oraz pani Ewa Ziółkowska dyrektor Instytutu Polskiego w Sankt Petersburgu.


Muzeum Regionalne w Borowiczach

Ustie

Bobrowik

Jogła

Borowicze

W trakcie podróży mieliśmy czas na „rzut oka” na Moskwę oraz złożenie kwiatów w niezwykle ważnych dla Polaków miejscach pamięci: w Smoleńsku i Katyniu. W Smoleńskui Katyniu towarzyszyła nam kierownik Agencji Konsularnej w Smoleńsku Pani Joanna Strzelczyk.


Smoleńsk

Katyń - Polski Cmentarz Wojenny

Moskwa

Program pielgrzymki był bardzo intensywny ale poczucie dobrze spełnionego obowiązku oraz świetna pogoda dodawały sił i wszyscy zdrowi wrócili do domów.

Z podróży przywieźliśmy oprócz wspomnień zakupione „w biegu” symboliczne pamiątki oraz pobraną z miejsc pochówków ziemię.

Tekst: Dorota Adach
Zdjęcia: Marian Żurek

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Komunikat

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

W dniach 12-16 września br. odbędzie się długo wyczekiwana przez Środowisko Borowiczan pielgrzymka do Borowicz. Borowiczanie deklarowali potrzebę serca i chęć wyprawy do Rosji już w 2014 r. Niestety, wcześniejszych planów nie udawało się sfinalizować.

Tegoroczny projekt „25 lat upamiętnień żołnierzy Armii Krajowej zmarłych w łagrach NKWD w rejonie Borowicz” uzyskał akceptację i dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą 2018. Dwudziestoosobowa grupa, w tym „Borowiczanie”, ksiądz oraz dwie uczennice z wychowawczynią z XXVII LO im. Zesłańców Sybiru w Lublinie udadzą się przez Moskwę, Twer do Borowicz, gdzie zaplanowaliśmy obecność w miejscach uwięzienia i katorżniczej pracy naszych Bliskich oraz modlitwę i oddanie hołdu wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i innych formacji niepodległościowych umęczonym i zmarłym w wyniku deportacji do zespołu łagrów NKWD – MWD nr 270 Borowicze i 531 Swierdłowsk.

Oprócz serdecznych myśli o Bliskich pochowanych na nieludzkiej ziemi, zabieramy ze sobą listy z 652 nazwiskami, tyleż lampek oraz sztandar Środowiska Borowiczan. aby w sposób godny upamiętnić wszystkich.

Program ramowy.

12 września - 13 września 2018 r.
Warszawa lotnisko Chopina godz. 10.45 – Moskwa - Twer - Borowicze

13 września

Wyjazd z Borowicz do miejsc, gdzie znajdowały się podobozy i miejsca upamiętnień. Przygotowanie do uroczystości,

14 września
Uroczystości Borowicze – Bobrowik

 • polowa msza święta,
 • poświęcenie krzyża posadowionego przy istniejącej tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej,
 • modlitwa za Zmarłych: odczytanie nazwisk wszystkich Zmarłych pochowanych w tym miejscu, zapalenie znicza każdemu ze Zmarłych,
  złożenie wiązanki przy tablicy upamiętniającej oraz symbolicznych białych i czerwonych kwiatów przez każdego z uczestników.

Ustie

Modlitwa za Zmarłych: odczytanie nazwisk wszystkich pochowanych w tym miejscu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego , zapalenie znicza każdemu ze Zmarłych

złożenie wiązanki oraz symbolicznych białych i czerwonych kwiatów przez każdego z uczestników.

Jogła

Uroczystości na symbolicznym cmentarzu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego

 • modlitwa za Zmarłych: odczytanie nazwisk wszystkich pochowanych w tym miejscu żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz pochowanych w innych miejscach, gdzie nie ma upamiętnień, zapalenie znicza każdemu ze Zmarłych
 • złożenie wiązanki przy pomniku oraz symbolicznych białych i czerwonych kwiatów przez każdego z uczestników.

15 września - 16 września
Borowicze – Katyń - Smoleńsk –Moskwa: Warszawa lotnisko Chopina godz. 21.55

Wyrażamy nadzieję na pełne zrealizowanie naszych planów i szczęśliwy powrót.

Dorota Adach

Więcej artykułów…

 1. 73. Rocznica transportu do łagrów - Złożenie zniczy pod pomnikiem
 2. 73. rocznica deportacji żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do łagrów NKWD nr 270 Borowicze i 531 Swierdłowsk
 3. 72. rocznica deportacji żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do łagrów NKWD nr 270 Borowicze i 531 Swierdłowsk
 4. 70. rocznica powrotu z łagrów do Polski
 5. 71. rocznica wywiezienia żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i in. formacji niepodległościowych do łagrów NKWD na terenie Związku Sowieckiego
 6. 70. rocznica deportacji żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego do łagru NKWD – MWD nr 270 w Borowiczach
 7. 69. rocznica deportacji do łagrów NKWD w rejonie Borowicz
 8. V Rocznica Odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej w Gorzkowie (8.09.2013)
 9. Sprawozdanie z 68 rocznicy deportacji 21-22 X 2012
 10. Homilia ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandra wygłoszona podczas uroczystej mszy świętej w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Lublinie, w 68. rocznicę deportacji z lublina żołnierzy polskiego państwa podziemnego do łagrów NKWD w rej. Borowicz (21.10.2012
 11. Fotorelacja z jubileuszowego "Zjazdu Borowiczan" (Maj 2012)
 12. Uroczystości w Lublinie z okazji 68 rocznicy deportacji (21-22 X 2012)
 13. Pismo z Kancelarii Prezydenta RP
 14. Konkurs Sztafeta pamięci - Borowicze
 15. Informacja dla zainteresowanych uczestniczeniem w zjeździe Borowiczan w maju 2012r.
 16. Wstępny Harmonogram Zjazdu Borowiczan
 17. Informacja o działalności w 2011r. i programie przedsięwzięć na 2012r.
 18. Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information